Shadowlands...

A trófea raktár kitakarítása

A minap benyitottunk a klán trófea raktárába és eléggé áldatlan állapotokat tapasztaltunk. A Pandaföldeken megvívott hadjárat óta nem katalogizáltuk azokat a lényeket, akiket Azeroth jóravaló népeinek védelmében segítettünk át a másvilágra. Kapóra jött, hogy a lustaságáról híres Larenon, Rendünk egyik nyugalmazott druidája épp most kíván visszatérni remeteségéből a tartalékos hadi állományba. Így aztán beküldtük őt a pókhálókkal teli trófea raktárba, hogy tegyen rendet és katalogizálja az elmaradásokat.

10 év

Lovasság

Rendünk és Királyságunk dicsőségére felállítottuk első lovas zászlóaljunkat a Szövetség szívós harci ménjeivel felszerelve. Kilenc bátor és tapasztalt harcos alkotja e lovas éket. De a harc folyik tovább, és Viharvárad biztosít bennünket az utánpótlásról. Minden alkalommal, mikor új lovas vitézzel bővül támadó ékünk, e helyt adunk hírt róla, s tesszük közzé képét (amelyet egy polaroid-szerű kis dobozban egy krampusz villámgyorsan megfest; a dobozt felrázni szigorúan tilos és szadista is).