A trófea raktár kitakarítása

A minap benyitottunk a klán trófea raktárába és eléggé áldatlan állapotokat tapasztaltunk. A Pandaföldeken megvívott hadjárat óta nem katalogizáltuk azokat a lényeket, akiket Azeroth jóravaló népeinek védelmében segítettünk át a másvilágra. Kapóra jött, hogy a lustaságáról híres Larenon, Rendünk egyik nyugalmazott druidája épp most kíván visszatérni remeteségéből a tartalékos hadi állományba. Így aztán beküldtük őt a pókhálókkal teli trófea raktárba, hogy tegyen rendet és katalogizálja az elmaradásokat.

10 év

Lovasság

Rendünk és Királyságunk dics?ségére felállítottuk els? lovas zászlóaljunkat a Szövetség szívós harci ménjeivel felszerelve. Kilenc bátor és tapasztalt harcos alkotja e lovas éket. De a harc folyik tovább, és Viharvárad biztosít bennünket az utánpótlásról. Minden alkalommal, mikor új lovas vitézzel b?vül támadó ékünk, e helyt adunk hírt róla, s tesszük közzé képét (amelyet egy polaroid-szer? kis dobozban egy krampusz villámgyorsan megfest; a dobozt felrázni szigorúan tilos és szadista is).

Fangs of the Father III


Menetelésünk a végs? csatába lassan kezdetét veszi, de még miel?tt csatlakoznék társaimhoz, feltétlenül fel kell keresnem Wrathion herceget, aki reményeim szerint jó hírekkel fog szolgálni. A herceg érkezésemkor igen csak sz?kszavú volt és egy utolsó feladattal még megbízott, ami inkább egy öngyilkosság, mintsem egy könnyen teljesíthet? küldetés.

Fangs of the Father II


Két hónapja már, hogy küzdünk Halálszárny leger?sebb csapataival, s lassacskán fordul a szerencse. Bár a harc kimenetele még kérdéses számunkra, de ha kitartóak vagyunk, gy?zelmet arathatunk a világot fenyeget? csapás felett. Úgy érzem már megtettük az útnak a felét, s ha ilyen sikerrel vesszük az el?ttünk álló akadályokat, akkor gy?zelmünk beíratik a történelemkönyvekbe...

Vitézek


Történelmünk egy harcokkal teli fejezete ott kezd?dött, amikor Runcájsz a törpe vadász felkereste a remete mágust, Solorienst valahol Kalimdor északi hegyei közt. A havas Winterspring egy eldugott völgyében talált rá, és szoros szövettséget kötöttek. A szövettség id?vel kisebb sereggé b?vült, és egyre rendszeresebbé váltak csatáik.

Fangs of the Father


Az ügyeletes f?gonosz elleni küzdelem egy titkos, sötét, árnyban lopódzó szálai nem holmi mellékes küldetések. Most a kémeké a f?szerep, és az ?rz?knek h?séget fogadott Nightcut maga sem remélt kalandokba bonyolódott, de már nincs visszaút. Amíg lehet elkísérjük, de a legsötétebb mélységeket magának kellett felderítenie, melyet mi is csak feljegyzéseib?l ismerhetünk meg. Aki tovább mer olvasni, annak azonban megelevenednek a sorok, elég csak a varázsgömbbe pillantani. Aki erre képtelen, az jól teszi, ha letölti a mellékelt quest-videót.

Dragonwrath legendák


Az ?rz?k egy Látója küllemre apró termet?, tömegben szinte elvész, hacsak egy elf a nyakába nem veszi, hogy szétnézhessen. Ám az aprócska teremtés roppant er?vel bír, er?s szíve van, és er?s a varázslóbotja is. Boszorkány ?, konyhában is, harctéren is, és jajj annak a legénynek, ki szemtelenül ujjat mer húzni vele. Az ? kalandjai embert és gnómot próbáló id?kben legendákba illenek. Csak az olvasson tovább, aki mesevilágunk virágos rétjeir?l nem fél elkalandozni pár lépést... éppen csak annyit, hogy tüzes sárkányok fenyegetésével találja magát szemben!

Hat éves az Order of Watchers


Ez év augusztusában immár hatodik alkalommal gy?lt össze az ?rz?k Rendje, hogy megünnepelje alapításának évfordulóját. Mindenki leporolta az ünnepl? ruháját, újra magára öltötte díszes klántabardját, hogy a délutáni órákban Stormwind alá vonulhasson és ott találkozhasson rég nem látott bajtársaival.

Nyárvégi hírek

Rég volt már itt hír, úgyhogy ezt a röpke 4 hónapos lyukat most egy kicsit megpróbálom betömni, hogy az idetéved?k is értesüljenek róla, hogy mivel is foglalatoskodtunk az elmúlt pár hónapban. A reklám után kifejtem b?vebben is...