A Lidérc Király Születése

Ner'zhul és követ?i beléptek a Kavargó ?rbe, arra az éteri síkra, ami összeköti a Nagy Sötét Végtelenben szétszórt világokat. Sajnos Kil'jaeden és démoni szolgái már vártak rájuk. Kil'jaeden, aki megesküdött rá, hogy bosszút áll Ner'zhulon annak korábbi büszke ellenállásáért lassan, végtagonként tépte szét az öreg sámán testét. Kil'jaeden életben tartotta a sámán szellemét, hogy Ner'zhul tudatában legyen teste megcsonkításának. Bár Ner'zhul könyörgött a démonnak, hogy engedje el szellemét és hagyja meghalni, a démon kegyetlenül azt válaszolta, hogy a Vérszerz?dés, amit hosszú id?vel azel?tt kötöttek, még mindig érvényben volt és Ner'zhullal még mindig voltak tervei.

Draenor Inváziója

Ahogy a Második Háború tüzei lassan kialudtak, a Szövetség aggresszív lépéseket tett az ork veszély kordában tartására. Lordaeron déli részén számos nagy elkülönít? tábor épült az orkok fogvatartására. A lovagok és veterán Szövetséges harcosok által ?rzött táborok nagyon sikeresnek bizonyultak. Bár az ork foglyok feszültek és csatára készek voltak, a táborok vezet?i Durnholde börtöner?djében állomásozva er?s kézzel tartották fenn a békét és a rendet.

Lordaeron Szövetsége

A viharváradi vereség után Lord Lothar összegy?jtötte Azeroth seregeinek maradványait és a tengeren átkelve visszavonult az északi királyságba, Lordaeronba. Biztosnak látszott, hogy ha nem állítják meg, a Horda az egész emberiséget leigázhatja, ezért a hét emberi királyság vezet?i találkoztak és megegyeztek abban, hogy egyesítik er?iket, létrehozták hát Lordaeron Szövetségét. Majd' háromezer év óta el?ször történt meg, hogy Arathor szétszórt országai ismét közös zászló alatt egyesültek. A Szövetség haderejének f?parancsnoka Lord Lothar lett, aki felkészítette seregeit a Horda közelg? támadására.

A Fekete Kapu és Viharvárad eleste

Miközben Kil'jaeden felkészítette a Hordát Azeroth inváziójára, Medivh tovább küzdött saját lelkéért Sargeras ellen. Llane király, Viharvárad nemes uralkodója aggódva szemlélte, ahogy a sötétség lassan megfert?zte barátja lelkét. Megosztotta félelmeit Anduin Lotharral is, az Arathi vérvonal utolsó képvisel?jével, akit f?hadnagyának nevezett ki. Sajnos egyikük sem sejthette még, hogy a Medivhet lassan elnyel? örület micsoda rettenetet szabadít majd el.

A Horda Születése

Gul'dan és az Árnyék Tanács titkos irányítása alatt az orkok egyre aggresszívabbak lettek. Óriási arénákat emeltek, ahol halálra men? viadalokban tökéletesítették harci tudásukat. Ezid?tájt történt, hogy néhány klán f?nöke szót emelt fajuk egyre mélyebbre süllyedése ellen. Egyikük, Durotan, a Hófarkas klánból figyelmeztette az orkokat, hogy ha így folytatják, a gy?lölet és a vérszomj teljesen bekebelezi majd ?ket. Szavai süket fülekre találtak, ahogy az er?sebb f?nökök, mint például Pokoljáró Grom, a Csatadal klánból az orkok élére álltak, hogy bajnokai legyenek egy háborúkat és hódítást ígér? új korszaknak.

Kil'jaeden és az Árnyék Paktum

Abban az id?ben amikor Medivh megszületett Azerothon, Kil'jaeden a Megcsaló, a Kavargó ?rben rejt?zött és tépel?dött követ?i társaságában. A ravasz démonúr, mestere, Sargeras utasításai szerint a Lángoló Légió második azerothi invázióját tervezgette. Ezúttal nem akart hibázni. Kil'jaeden arra jutott, hogy szüksége lesz egy új seregre, amivel meggyengítheti Azeroth védelmeit még miel?tt a Légió egyáltalán a világra lépne. Ha a halandó fajoknak, mint az éjelfeknek és a sárkányoknak egy új fenyegetéssel kell szembenézniük, túl gyengék lesznek majd ahhoz, hogy igazi ellenállást fejtsenek ki, amikor a Légió inváziója megkezd?dik.

Az Utolsó ?rz?

45 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Aegwynn ?rz? az évek során nagy hatalomra tett szert és Tirisfal energiáival jelent?sen meghosszabbította életét. Naívan abban a hitben élt, hogy végleg legy?zte Sargerast, így folytatta a világ védelmezését a démon király talpnyalói ellen közel 900 éven át. Tirisfal Tanácsa azonban végül úgy döntött, hogy megbízatása a végéhez közeleg. A Tanács utasította Aegwynnt, hogy térjen vissza Dalaranba, hogy az ?rz? hatalmát átadhassák egy új bajnoknak. Aegwynn azonban, aki mindig is bizalmatlanul tekintett a Tanácsra úgy döntött, saját maga választja ki utódját.

A Három Pöröly Háborúja

230 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Vasüll? Hegy törpjei hosszú évszázadokon át éltek békében. Településeik azonban lassan túln?ttek hegymélyi városaik korlátain. Bár a Nagy Király, Üll?vár Modimus igazságosan és bölcsen uralkodott a törpök felett, három befolyásos csoport alakult ki a törp társadalomban.

Aegwynn és a Sárkányvadászat

823 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Miközben a hét ember királyság politikai ereje és a köztük folyó rivalizálás hol feler?södött, hol pedig meggyengült, az ?rz?k folytatták a káosz elleni állandó harcukat. Számos ?rz? váltotta egymást az évek során, de egyszerre mindig csak egy rendelkezett Tirisfal mágikus hatalma felett. A korszak egyik utolsó ?rz?je az árnyék elleni küzdelem egyik leghatalmasabb harcosaként nagy elismerést vívott ki magának. Aegwynn volt ez a tüzes lány az emberek közül, aki sikeresen teljesítette a Rend próbatételeit és elnyerte az ?rz? rangját. Aegwynn fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy levadássza és elpusztítsa a démonokat, ahol csak rájuk talált, de gyakran megkérd?jelezte a férfiak által uralt Tirisfal Tanácsának döntéseit. Úgy hitte, hogy a tanácsban ül? ?söreg elfeknek és agg embereknek túl merev gondolkodásuk volt és nem láttak elég messzire ahhoz, hogy a káosz elleni küzdelmet végérvényesen lezárják. A hosszú érvelésekhez és vitákhoz nem volt türelme, csak arra vágyott, hogy feletteseinek bebizonyítsa rátermettségét, ezért sorsdönt? helyzetekben gyakran inkább a dics?ség, mintsem a bölcsesség által kijelölt utat választotta.

A Hét Királyság

1200 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Strom továbbra is Arathor központja volt, de Dalaranhoz hasonlóan számos új városállam született Lordaeron kontinensén mindenfelé. Gilneas, Alterac és Kul Tiras voltak ezek az els? városállamok és bár mindegyiknek saját szokásai és kereskedelmi hálózata volt, Strom egységesít? uralmát mind elismerték.