A Sárkányrajok Megbízása

Megelégedve azzal, hogy ezt a kis világot ilyen módon elrendezték, munkájuk végeztével a Titánok felkészültek Azeroth elhagyására. Azonban miel?tt távoztak volna, a világ legnagyszer?bb fajára bízták Kalimdor felügyeletét, nehogy bármilyen gonosz er? fenyegethesse tökéletes nyugalmát. Abban a korszakban számos sárkányraj létezett. Közülük öt raj uralkodott testvéreik felett. Ezt az öt rajt választották ki a Titánok arra, hogy vigyázzanak a bimbózó világra. A Pantheon legnagyobb hatalmú tagjai saját hatalmuk egy-egy kis részét kölcsönözték a rajok vezet?inek. Ezeket a fenséges sárkányokat (lásd alább) ett?l fogva Nagy Aspektusoknak vagy Sárkány Aspektusoknak nevezték.

Aman’Thul a Pantheon ?satyja kozmikus hatalmának egy részét az óriási bronz sárkánynak, Nozdormunak adományozta. Az ?satya felhatalmazta Nozdormut az id? ?rzésére valamint a sors és a végzet örökké változó ösvényeinek rendben tartására. A sztoikus, nemeslelk? Nozdormut ett?l fogva az Id?tlenként ismerjük.

Eonar, minden él?lény Titán patrónusa, hatalmának egy részét a vörös leviatánnak, Alexstraszának adta. Ett?l fogva Alexstraszát úgy ismerjük, mint az Élet Megtartója, aki azon munkálkodik, hogy a világ minden él? teremtményét megoltalmazza. Mindenek felett álló bölcsességének és minden él? dolog iránti végtelen együttérzésének köszönhet?en Alexstraszát Sárkánykirályn?nek koronázták és ráruházták a fajtája feletti uralmat.

Eonar megáldotta Alexstrasza húgát is, a törékeny zöld sárkányt Yserát a természet befolyásolásának hatalmával. Ysera örök transzba merülve hozzáköt?dött a Teremtés Álmához. Az Álmodóként ismerjük ?t, aki zöldell? birodalmából, a Smaragd Álomból ?rködik a világ növekv? vadonjai felett.

Norgannon, a Titánok legendáinak ?rz?je és mester mágusa a kék sárkányra, Malygosra bízta végtelen hatalmának egy darabját. Ett?l fogva Malygost a Varázslatszöv?ként ismerjük, ? a mágia és a titkos misztikus tanok ?rz?je.

Khaz’goroth a Titán világok formálója és kovácsa nagy hatalmának egy részét a rettent? fekete sárkányra, Neltharionra bízta. A nemeslelk? Neltharion, akit ett?l fogva a Föld ?rz?je névvel illettek hatalmat kapott a föld és a világ mélyen fekv? vidékei felett. A világ erejét testesítette meg, Alexstrasza legnagyobb támogatója volt.

Ilyenformán felhatalmazva, az Öt Aspektusra bízták a világ védelmét a Titánok távollétében. Miután a sárkányok felkészültek a megteremtett világ ?rzésére, a Titánok örökre maguk mögött hagyták Azerothot. Sajnos csak id? kérdése volt, hogy Sargeras tudomást szerezzen az újszülött világ létezésér?l…