A Hyjal hegy és Illidan Ajándéka

A maroknyi éjelf, akik túlélték az iszonyatos robbanást, sebtében összetákolt tutajokra szállt és lassan elindultak az egyetlen, látótávolságban lev? földdarab felé. Valahogyan, Elune kegyelméb?l, Malfurion, Tyrande és Cenarius túlélte a Nagy Hasadást. A megfáradt h?sök megegyeztek, hogy a túlél?k élére állnak és új otthont keresnek népük számára. Néma csendben zajló útjuk során felmérték a világukat ért csapás nagyságát és ráébredtek, hogy önnön szenvedélyességük okozta a mindent elemészt? pusztítást. Bár Sargerast és a Légióját a Kút pusztulása kitaszította a világból, Malfurion és társai gondolatait a gy?zelem rettenetes árán való töprengés kötötte le.

Számos Nemesenszületett is sértetlenül élte túl a kataklizmát. ?k a többi éjelffel együtt utaztak az új földrész partjai felé. Bár Malfurion nem bízott szándékaikban, egyel?re megelégedett azzal, hogy a Kút energiái nélkül igazán nagy bajt nem okozhattak.

Mikor az elcsigázott éjelfek partra szálltak az új földrészen, felfedezték, hogy szent hegyük, a Hyjal is átvészelte a katasztrófát. Új otthon után kutatva Malfurion és az éjelfek felmásztak a Hyjal hegy meredek emelked?in és eljutottak a széljárta hegytet?re. A hegy hatalmas csúcsai között elhelyezked? erd?s völgybe leereszkedve egy békés kis tóra leltek. Rettenettel látták, hogy a tó vizét mágia szennyezte be.

Illidan, aki szintén túlélte a Hasadást, jóval el?bb érkezett a Hyjal hegy tetejére, mint Malfurion és az éjelfek. ?rülten vágyva rá, hogy a mágia továbbra is szabadon áramolhasson a világban, Illidan a hegyi tóba ürítette üvegcséit, melyek az Örökkévalóság Kútjából nyert értékes vizet tárolták. A Kút er?teljes energiái gyorsan fellángoltak és létrehozták az új Örökkévalóság Kútját. Az örvendez? Illidan hitte, hogy az új Kút ajándék lesz az eljövend? generációk számára, így teljesen megdöbbent, mikor Malfurion kérd?re vonta és elmagyarázta neki, hogy a mágia természetéb?l fakadóan kaotikus, használata elkerülhetetlenül széleskör? korrupcióhoz és viszályhoz vezet. Illidan azonban még ezek után sem volt hajlandó lemondani mágikus képességei használatáról.

Malfurion tisztában volt vele, hogy hova vezethetnek Illidan kegyetlen mesterkedései, ezért elhatározta, hogy egyszer és mindenkorra leszámol a hatalomtól megtébolyodott testvérével. Cenarius segítségével Malfurion egy kiterjedt földalatti börtönbe zárta Illidant, hogy az id?k végezetéig maradjon ott leláncolva és hatalmától megfosztva. Hogy megbizonyosodjon testvére fogságban maradásáról, Malfurion a fiatal ?rz?t, Árnyékdal Maievet jelölte ki Illidan személyes börtön?rének.

Az éjelfek tartottak t?le, hogy az új Kút elpusztítása talán egy még nagyobb katasztrófát eredményezne, ezért inkább nem háborgatták. Malfurion pedig kinyilvánította, hogy népe soha többé nem gyakorolja a mágia m?vészetét. Cenarius felügyelete alatt elkezdték elsajátítani a druidizmus ?si tanait, hogy képessé váljanak a föld sebeinek begyógyítására és szeretett erd?ik újratelepítésére a Hyjal hegy lábánál.