Vasüll? vára és a Törpök Felemelkedése

2500 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Az ?sid?kben miután a Titánok elhagyták Azerothot, gyermekeik, a földszerzetek folytatták a világ mélységeinek formálását és ?rzését. A földszerzetek nem igazán tör?dtek a felszínen él? fajok ügyes-bajos dolgaival, csak az éltette ?ket, hogy felderítsék a föld sötét mélységeit.

Azonban amikor a világot széthasította az Örökkévalóság Kútjának robbanása, az a földszerzetekre is nagy hatással volt. A föld fájdalmától megtántorodva, a földszerzetek elvesztették személyiségük jó részét és bezárták magukat azokba a k?b?l emelt csarnokokba, ahol megteremtették ?ket. Uldaman, Uldum, Ulduar... ezek voltak azoknak az ?si TItán városoknak a nevei, ahol a földszerzetek el?ször öltöttek alakot. A föld mélységes mélyén eltemetve pihentek békében a földszerzetek közel nyolcezer éven át.

Bár azt nem tudjuk, mi ébresztette fel ?ket, de az Uldamanba visszavonult földszerzetek id?vel felébredtek a saját magukra bocsátott álomból. Meglepve tapasztalták, hogy jelent?sen megváltoztak a hosszú alvás alatt. Sziklás b?rük megpuhult és sima b?rré változott, a kövek és a föld feletti hatalmuk meggyengült. Halandó lényekké változtak.

Ezek a földszerzetek elnevezték magukat törpöknek, elhagyták Uldaman csarnokait és nekivágtak az ébredez? világnak. Mivel a mélyen fekv? helyek biztonsága és megannyi csodája még mindig vonzotta ?ket, ezért a vidék legmagasabb hegye alatt alapították meg királyságukat. Országukat Khaz Modannak, vagyis "Khaz Hegyének" nevezték el, Titán teremt?jük Khaz'goroth iránti tiszteletb?l. A hegy szívében oltárt emeltek Titán ?satyjuknak, egy hatalmas üll?t. Így aztán az oltár köré épült várost Vasüll?nek hívták ezentúl mindörökre.

A törpök - akiket természetüknél fogva megigézett a drágakövek és a sziklák megformálása -, elkezdték bányászni a környez? hegyeket értékes fémek és drágakövek után kutatva. A világ alatt végzett munkájukkal megelégedve, a törpök elszigetelték magukat a földfelszínen él? szomszédaik viselt dolgaitól.