A Hét Királyság

1200 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Strom továbbra is Arathor központja volt, de Dalaranhoz hasonlóan számos új városállam született Lordaeron kontinensén mindenfelé. Gilneas, Alterac és Kul Tiras voltak ezek az els? városállamok és bár mindegyiknek saját szokásai és kereskedelmi hálózata volt, Strom egységesít? uralmát mind elismerték.

Tirisfal ?rz?inek éber felügyelete alatt Dalaran lett a világ minden tájáról érkez? varázslók tanításának központja. A Dalarant uraló Magokraták megalapították a Kirin Tort, egy különleges rendet, amelynek feladata az volt, hogy írja össze és kutassa fel az emberiség számára akkoriban ismert összes varázslatot, mágikus ereklyét és varázstárgyat.

Gilneas és Alterac er?s támogatói lettek Stromnak, nagy seregeikkel felderítették Khaz Modan délre fekv? hegyes vidékeit. Ebben az id?ben történt, hogy az emberek el?ször találkoztak a törpök ?si fajával és meglátogatták hatalmas csarnokokból álló földalatti városukat, Vasüll?t. Az emberek és a törpök megosztották egymással a fémkovácsolás és a mérnöki ismeretek titkait, de az is hamar kiderült, hogy mindkét faj szereti a csatákat és a jó történeteket.

Kul Tiras városállama, amelyet Lordaerontól délre egy nagy szigeten alapítottak, virágzó gazdaságot fejlesztett a halászatra és a hajózásra alapozva. Id?vel Kul Tirasnak hatalmas, keresked?hajókból álló flottája lett. Hajói bejárták az ismert tengereket, egzotikus áruk után kutattak, amelyeket máshol jó áron lehetett eladni. Bár Arathor gazdasága virágzott, leger?sebb alkotóelemei mégis lassan elkezdtek bomlani.

Id?vel Strom urai elhatározták, hogy székhelyüket Lordaeron északabbra fekv? zöldell? vidékeire helyezik át és elhagyják a déli, terméketlen területeket. Thoradin király utódai, az Arathi vérvonal utolsó képvisel?i azonban vitába szálltak ezzel a döntéssel, azt mondták Stromot nem lenne szabad elhagyni, ezzel a véleményükkel pedig magukra vonták a lakosság nagy részének elégedetlenségét, akiknek tetszett a távozás gondolata. Strom urai végül mégis úgy döntöttek, hogy elhagyják ?si városukat, hogy a vad északi vidékeken találjanak rá a tisztaságra és megvilágosodásra. Dalarantól messze északra, Strom urai egy új városállamot alapítottak, amelyet Lordaeronnak neveztek el. Az egész kontinens ett?l a városállamtól kölcsönözte kés?bb a nevét. Lordaeron a hív? zarándokok és a bels? békét és biztonságot kutató vallásos emberek szent központja lett.

Az arathik leszármazottai, akik az ?si Strom omladozó falai közt maradtak úgy döntöttek, hogy délre mennek, túl Khaz Modan sziklás hegyein. Útjuk sok hosszú évszakon át tartott, míg végül letelepedtek annak a kontinensnek az északi vidékein, amelyet kés?bb Azerothnak neveztek el. Egy termékeny völgyben megalapították Viharváradot (Stormwind), amely hamarosan egy teljesen önálló hatalmi tényez?vé vált.

A Stromban maradt maroknyi harcos úgy határozott, hogy maradnak és ?rzik városuk ?si falait. Strom többé már nem volt a birodalom központja, de egy új ország jött létre bel?le, amelyet Stromgarde-nak neveztek el. Bár mindegyik városállam külön-külön sikeres volt, de Arathor királysága gyakorlatilag összeomlott. Mindegyik ország kialakította a saját szokásait és hitvilágát, eközben pedig egyre inkább elkülönültek és függetlenedtek egymástól. Thoradin király látomása az egységes emberiségr?l végül teljesen elenyészett.