A Horda Születése

Gul'dan és az Árnyék Tanács titkos irányítása alatt az orkok egyre aggresszívabbak lettek. Óriási arénákat emeltek, ahol halálra men? viadalokban tökéletesítették harci tudásukat. Ezid?tájt történt, hogy néhány klán f?nöke szót emelt fajuk egyre mélyebbre süllyedése ellen. Egyikük, Durotan, a Hófarkas klánból figyelmeztette az orkokat, hogy ha így folytatják, a gy?lölet és a vérszomj teljesen bekebelezi majd ?ket. Szavai süket fülekre találtak, ahogy az er?sebb f?nökök, mint például Pokoljáró Grom, a Csatadal klánból az orkok élére álltak, hogy bajnokai legyenek egy háborúkat és hódítást ígér? új korszaknak.

Kil'jaeden tudta, hogy az ork klánok már majdnem készenállnak, de még meg kellett bizonyosodnia feltétlen h?ségükr?l. Titokban utasította az Árnyék Tanácsot, hogy idézzék meg Mannorothot, a Rombolót, a pusztítás és a düh él? megtestesülését. Gul'dan összehívta a klánf?nököket és meggy?zte ?ket arról, hogy ha isznak Mannoroth haragvó véréb?l, azzal legy?zhetetlenné válnak. Pokoljáró Grom vezetésével Durotan kivételével az összes f?nök ivott és ezzel megpecsételték sorsukat: rabszolgáivá váltak a Lángoló Légiónak. Mannoroth dühével felvértezve a f?nökök akaratlanul is átruházták ezt a szolgaságot mit sem sejt? fajtársaikra.

Újonnan szerzett vérszomjuktól feltüzelve az orkok keresték a lehet?séget arra, hogy dühüket levezethessék bárkin, aki szembe mert szállni velük. Megérezve, hogy eljött az id?, Gul'dan az egymással háborúzó klánokat egy egységes és megállíthatatlan Hordába szervezte. Tudta azonban, hogy az olyan f?nökök mint Pokoljáró és Végzetpöröly Orgrim egymással küzdenének a sereg feletti uralomért, ezért Gul'dan egy bábot nevezett ki az újonnan alakult Horda vezetésére. Feketekéz, a Pusztító, egy különösen elfajzott és ádáz ork hadúr lett Gul'dan választott bábja. Feketekéz vezetése alatt a Horda megindult, hogy tesztelje magát az egyszer?en él? draeneiok ellen.

Néhány hónap leforgása alatt a Horda eltörölte Draenor színér?l szinte az összes draeneit. Csak néhány maroknyi, szétszórt túlél?nek sikerült elkerülnie az orkok rettenetes haragját. A gy?zelem ízével eltelve Gul'dan a Horda hatalmában és dics?ségében fürdött. Ennek ellenére tudta, hogy a Horda folyamatos bels? villongásokkal fel fogja emészteni magát, hacsak nem találnak egy újabb ellenséget, amivel csillapíthatják a dics?séges mészárlás utáni étvágyukat.

Kil'jaeden látta, hogy a Horda végre készen állt. Az orkok lettek a Lángoló Légió leghatékonyabb fegyverei. Az eszes démon értesítette várakozó mesterét és Sargeras egyetértett vele: eljött az id?, hogy bosszút álljon.