Grim Batol Csatája

Időközben a háborúdúlta délvidéken a Horda szétszóródott maradványai a puszta túlélésükért küzdöttek. Bár Pokoljáró Grom és a Csatadal klán elkerülte a fogságba esést, Hóttszemet és a Vérző Üreg klánt bekerítették, majd Lordaeronban az elkülönítő táborokba zárták őket. A sok emberéletet követelő lázadások ellenére a táborok őrparancsnokai hamarosan újra magukhoz ragadták az irányítást a rájuk bízott ádáz foglyok felett.

A Szövetség nem tudott róla, de az orkok egy nagy csapata még mindig szabadon járt Khaz Modan északi vidékein. A Sárkánytorok klán hirhedt boszorkánymestere, Nekros vezetésével egy ősi ereklye, a Démonlélek használatával irányítása alatt tartotta Alexstraszát és sárkányraját. A sárkánykirálynőt túszként használva Nekros titokban egy sereget szervezett Grim Batol elhagyott, - egyesek szerint átkozott - korábban a Vadpöröly törpök uralta erődjében. Nekros terve az volt, hogy seregét és a hatalmas vörös sárkányokat a Szövetség ellen küldi, azt remélve, hogy ezzel újraszervezheti a Hordát és folytathatja Azeroth meghódítását. Látomása azonban nem valósulhatott meg végül: egy kis csapat ellenálló harcos, az ember mágus, Rhonin vezetésével sikeresen elpusztította a Démonlelket és kiszabadította a sárkánykirálynőt Nekros uralma alól.

Haragjukban Alexstrasza sárkányai porig rombolták Grim Batol erődjét és a Sárkánytorok klán nagy részét tűzben emésztették el. Nekros nagyratörő tervei füstbe mentek, miután a túlélőket a Szövetséges csapatok szépen összegyűjtötték és bezárták őket az elkülönítő táborokba, amelyek már csak rájuk vártak. A Sárkánytorok klán legyőzése a Horda végét jelentette és vele véget ért az orkok ádáz vérszomja is.