Grim Batol Csatája

Id?közben a háborúdúlta délvidéken a Horda szétszóródott maradványai a puszta túlélésükért küzdöttek. Bár Pokoljáró Grom és a Csatadal klán elkerülte a fogságba esést, Hóttszemet és a Vérz? Üreg klánt bekerítették, majd Lordaeronban az elkülönít? táborokba zárták ?ket. A sok emberéletet követel? lázadások ellenére a táborok ?rparancsnokai hamarosan újra magukhoz ragadták az irányítást a rájuk bízott ádáz foglyok felett.

A Szövetség nem tudott róla, de az orkok egy nagy csapata még mindig szabadon járt Khaz Modan északi vidékein. A Sárkánytorok klán hirhedt boszorkánymestere, Nekros vezetésével egy ?si ereklye, a Démonlélek használatával irányítása alatt tartotta Alexstraszát és sárkányraját. A sárkánykirályn?t túszként használva Nekros titokban egy sereget szervezett Grim Batol elhagyott, - egyesek szerint átkozott - korábban a Vadpöröly törpök uralta er?djében. Nekros terve az volt, hogy seregét és a hatalmas vörös sárkányokat a Szövetség ellen küldi, azt remélve, hogy ezzel újraszervezheti a Hordát és folytathatja Azeroth meghódítását. Látomása azonban nem valósulhatott meg végül: egy kis csapat ellenálló harcos, az ember mágus, Rhonin vezetésével sikeresen elpusztította a Démonlelket és kiszabadította a sárkánykirályn?t Nekros uralma alól.

Haragjukban Alexstrasza sárkányai porig rombolták Grim Batol er?djét és a Sárkánytorok klán nagy részét t?zben emésztették el. Nekros nagyratör? tervei füstbe mentek, miután a túlél?ket a Szövetséges csapatok szépen összegy?jtötték és bezárták ?ket az elkülönít? táborokba, amelyek már csak rájuk vártak. A Sárkánytorok klán legy?zése a Horda végét jelentette és vele véget ért az orkok ádáz vérszomja is.