Az Új Horda

Az elkülönít? táborok f?parancsnoka, Setétláp Aedelas az ork foglyok felügyeletét a börtöner?db?l, Durnholde-ból látta el. Egy bizonyos orkra azonban különös figyelmet fordított: arra az árva gyermekre, akit mintegy tizennyolc évvel korábban talált. Setétláp kedvenc szolgájaként nevelte fel a fiatal orkot és a Thrall nevet adta neki. Taktikai ismereteket, filozófiát és hadm?vészetet tanított neki, s?t Thrall még gladiátor kiképzést is kapott. Mindeközben a korrupt f?parancsnok az orkból egy fegyvert akart faragni saját céljaira.

Kemény nevelése ellenére a fiatal Thrallból er?s, gyors észjárású ork lett, aki a szíve mélyén érezte, hogy a szolgák élete nem neki való. Ahogy feln?tt egyre többet tudott meg népér?l, az orkokról, akikkel sosem találkozott, hiszen legy?zésük után többségüket elzárták az elkülönít? táborokba. A pletykák szerint Végzetpöröly, az ork vezér megszökött Lordaeronból és elbujdosott. Csak egyetlen klán maradt hát, amely titokban m?ködve azon fáradozott, hogy elkerülje a Szövetség folyton utánuk kutató tekintetét.

A ravasz, ám még tapasztalatlan Thrall megszökött Setétláp er?djéb?l és útra kelt, hogy megtalálja fajtársait. Vándorlásai során Thrall kikémlelte az elkülönít? táborokat és azt látta, hogy egykoron hatalmas népe furcsán magába roskadt és letargikus lett. Mivel nem találta meg azokat a büszke harcosokat, akiknek a keresésére indult, Thrall elhatározta, hogy felkutatja az utolsó, veretlen ork f?nököt, a Pokoljárót.

Az emberek által ?zött Pokoljáró Grom valóban ragaszkodott még a Horda csaták iránti olthatatlan vágyához. Egyedül saját h?séges klánja, a Csatadal klán segített neki, Pokoljáró mégis folytatta a gerillaháborút meggyötört népének ellenségeivel ellen. Sajnos Pokoljáró sem találta meg a módját annak, hogy a fogságba ejtett orkokat felrázza bódultságukból. A fogékony Thrallt er?sen inspirálta Pokoljáró idealizmusa, így szívébe fogadta a Hordát és annak harcos hagyományait.

Saját gyökerei után kutatva Thrall északra indult, hogy megkeresse a legendás Hófarkas klánt. Thrall megtudta, hogy Gul'dan szám?zte a Hófarkasokat az Els? Háború kezdetén. Arról is tudomást szerzett, hogy ? maga a fia és örököse volt az ork h?snek, Durotannak, a Hófarkasok f?nökének, akit mintegy húsz évvel korábban gyilkoltak meg a vadonban.

Az agg sámán, Drek'Thar gyámsága alatt Thrall megismerkedett népének ?si sámánisztikus kultúrájával, amelyet elfeledtek Gul'dan gonosz uralma alatt. Id?vel Thrallból nagyhatalmú sámán lett és felvette az öröksége jogán ?t megillet? címet is: a szám?zött Hófarkasok f?nöke lett. Az elemek hatalmával felvértezve, saját sorsa után kutatva Thrall útra kelt, hogy felszabadítsa a foglyul ejtett klánokat és kigyógyítsa népét a démoni rontásból.

Vándorlásai során Thrall rátalált az id?s hadf?nökre, Végzetpöröly Orgrimra, aki hosszú évek óta élt remeteségben. Végzetpöröly, aki közeli barátja volt Thrall apjának, úgy döntött követi a fiatal, eltökélt orkot és segít neki felszabadítani a fogságban tartott klánokat. Számos veterán f?nök támogatásával Thrallnak végül sikerült újraélesztenie a Hordát és új spirituális öntudatot adni népének.

Az orkok újjászületésének szimbólumaként Thrall visszatért Setétláp er?djébe, Durnholde-ba és véget vetett korábbi mestere terveinek azzal, hogy ostrom alá vette az elkülönít? táborokat. Ennek a gy?zelemnek azonban ára volt: az egyik tábor felszabadításakor Végzetpöröly elesett a csatában.

Thrall magához vette Végzetpöröly legendás pörölyét és felöltötte fekete lemezvértjét, ezzel ? lett a Horda új hadf?nöke. Az elkövetkez? hónapok során Thrall kicsi, ám hatékony Hordája felszámolta az elkülönít? táborokat és meghiúsította a Szövetség összes próbálkozását arra, hogy valahogyan ellenálljanak okos taktikai lépéseinek. Legjobb barátja és mentora, Pokoljáró Grom támogatásával Thrall azon fáradozott, hogy népe soha többe ne lehessen rabszolga.