Archimonde Visszatérése és a Kalimdori Hadjárat

Mikor Kel'Thuzad feltámadt, Arthas délre vezette a Falkát, Dalaranba. A lich meg akarta szerezni Medivh varázskönyvét és arra akarta felhasználni, hogy újra megidézze Archimonde-ot a világra. Onnantól kezdve aztán Archimonde állt volna a Légió inváziójának élére. Még a Kirin Tor varázslói sem tudták megakadályozni, hogy Arthas hadserege megszerezze Medivh könyvét és Kel'Thuzad hamarosan összegy?jtött minden mást amire szüksége volt a varázslat létrehozására. Tízezer év után a hatalmas démon, Archimonde újra elszabadult Azeroth világán. Dalaran azonban nem a végs? cél volt. Kil'jaeden közvetlen parancsainak engedelmeskedve Archimonde és démonai az él?holt Falkához csatlakozva Kalimdor ellen vonultak azzal a céllal, hogy elpusztítsák Nordrassilt, a Világfát.

A káosz közepette egy magányos, titokzatos próféta bukkant fel, hogy útmutatást nyújtson a halandó fajoknak. Ez a próféta nem más volt mint Medivh, az utolsó ?rz?, aki csodával határos módon visszatért a Végtelenb?l, hogy vezekeljen múltbeli b?neiért. Medivh beszélt a Hordának és a Szövetségnek a velük szemben álló veszélyekr?l és arra bíztatta ?ket, hogy fogjanak össze. A generációkon átível? gy?löletükt?l hajtva azonban az orkok és az emberek ebb?l nem kértek. Medivh arra kényszerült, hogy mindkét fajjal külön tárgyaljon. Fondorlattal és jövendölésekkel sikerült rávennie ?ket, hogy átkeljenek a tengeren Kalimdor legendás földjére. Az orkok és az emberek hamarosan találkoztak a Kaldoreiek hosszú ideje rejtett civilizációjával.

Thrall vezetése alatt az orkok több akadályba ütköztek miközben átkeltek Kalimdor Medd?földjein (Barrens). Bár sikerült barátságot kötniük Vérespatájú Cairne-el és tauren harcosaival, sok orkot magával ragadott az a démoni vérszomj, ami éveken át fert?ze ?ket. Thrall egyik f?hadnagya, Pokoljáró Grom még a Hordát is elárulta, amikor átadta magát alapvet? ösztöneinek. Pokoljáró és a hozzá h?séges Csatadal klán harcosai K?risvölgy erdejeiben portyáztak és többször is összecsaptak az ?sid?k óta itt él? éjelfek ?rszemeivel. A félisten, Cenarius biztos volt benne, hogy az orkok visszatértek korábbi háborúzó életmódjukhoz, ezért el?jött rejtekéb?l, hogy Pokoljárót és orkjait visszaszorítsa. Természetfeletti gy?löletükt?l és erejükt?l hajtva Pokoljáró és ork követ?i megölték Cenariust és megrontották az ?si erd?t. Végül azonban Pokoljáró visszanyerte becsületét miután segített Thrallnak legy?zni Mannorothot, azt a démon urat aki gy?lölettel és dühvel átkozta meg az orkok vérvonalát. Mannoroth halálával az orkok vérét sújtó átok végre megsz?nt.

Míg Medivh azon fáradozott, hogy meggy?zze az orkokat és az embereket az összefogás szükségességér?l, az éjelfek saját titokzatoskodó módszereikkel küzdöttek a Légió ellen. Súgószél Tyrande, az éjelf ?rszemek halhatatlan f?papn?je elkeseredetten küzdött az ellen, hogy a démonok és az él?holtak megszállják K?risvölgy erdejeit. Tyrande érezte, hogy ehhez segítségre lesz szüksége, így elhatározta, hogy felébreszti az éjelf druidákat ezeréves álmukból. Régi szerelme, Haragvihar Malfurion segítségével Tyrande sikeresen meger?sítette a védelmet és visszaszorította a démoni sereget. Malfurionnak köszönhet?en maga a természet ébredt fel, hogy elpusztítsa a Légiót és szövetségesét, az él?holt Falkát.

Míközben a többi alvó druidát kereste, Malfurion rátalált arra az ?si börtönüregre ahol testvérét, Illidant tartotta rabláncon. Meggy?z?dve róla, hogy segíteni fogja ?ket a Légió ellenében, Tyrande szabadon engedte. Bár Illidan valóban melléjük állt, kés?bb elszökött, hogy saját érdekeit mozdítsa el?re.

Az éjelfek megvetették lábukat és elszántan küzdöttek a Lángoló Légió ellen. A Légió nem adta fel az Örökkévalóság Kútja iránti vágyát, ami ?sid?k óta kölcsönzött er?t a Világfának és az éjelf királyság szíve volt. Ha a Fa ellen tervezett támadásuk sikerrel járt volna, a démonok szó szerint széttéphették volna a világot.

A Hyjal Hegyi Csata

Medivh útmutatását követve Thrall és Büszkerév Jaina - Kalimdor ember seregeinek vezére - végre belátták, hogy félre kell tenniük a köztük lev? ellentéteket. Malfurion és Tyrande vezetése alatt az éjelfek is megegyeztek abban, hogy közös er?vel, egységesen kell fellépniük, ha meg akarják védeni a Világfát. A közös cél érdekében szövetkezve Azeroth fajai egymással együttm?ködve igyekeztek legjobb tudásuk szerint meger?síteni a Világfa energiáit. A világ erejével felfegyverezve Malfurion felébresztette Nordrassil elemi dühét, végleg elpusztítva ezzel Archimonde-ot, ami egyben elvágta a Légió köt?dését is az Örökkévalóság Kútjához. A végs? csata a gyökeréig megrázta Kalimdor kontinensét. Mivel már képtelen volt hatalmat szipolyozni a Kútból, a Lángoló Légió összeomlott a halandó seregek egyesített erejével szemben.