A Kataklizma

A Kataklizma kiegészít?ben nagy lépést teszünk el?re a Warcraft univerzum történelmében. Halálszárny visszatérése örökre megváltoztatja a világot és a f?bb vezet?k arra kényszerülnek majd, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek nagyban befolyásolják majd népük jöv?jét. Vessünk egy pillantást a World of Warcraft: Cataclysm legfontosabb nem-játékos karaktereire.

Thrall Hadúr

Thrall, a Horda hadura a nemesség, az er? és a rendíthetetlen bátorság él? szimbóluma. ? vezette ki az orkokat a lordaeroni elkülönít? táborokból a szabadság és a virágzás új érájába, az ? vezetése alatt a Horda Azeroth egyik f? ereje lett. Sámánként Thrall közeli kapcsolatban áll az elemi er?kkel és az ? bölcsességük jó szolgálatot tett a hadúr számára. Azonban - bár a Horda bizalma töretlen a legf?bb hadúr iránt - vannak orkok akik áhítattal hallgatják az orkok vadságáról és harci erényeir?l szóló meséket. ?k elégedetlenek Thrall döntéseivel. Még kérdéses tehát, hogy a mostanában kipattant nézeteltérése Pokolsikoly Garrosh-al vajon csak elszigetelt eset volt-e, vagy utalás arra mit hoz a jöv?.

Pokolsikoly Garrosh

Míg feln?tt, Garrosh csak a mesékb?l ismerte apját, Pokolsikoly Gromot, akit ezek a történetek úgy festettek le, hogy ? volt az, aki kárhozatra ítélte az orkok népét. Miután azonban tudomást szerzett Grom feloldozásáról és arról, hogy micsoda h?sies önfeláldozással szabadította meg az orkokat egyszer és mindenkorra a démoni rontás alól, Garrosh magához ölelte apja örökségét és rettenthetetlen harcos, született vezet? vált bel?le. Id?nként Garrosh újjáéledt lelkesedése miatt összet?zésbe is keveredett a Horda hadurával. Felháborodva Thrall azon döntése miatt, hogy a Horda azonnali mozgósítása helyett csak felderít? sereget küldenek Északszirtre, Garrosh párviadalra hívta a hadurat a Vitézség Arénájába, ám a Lidérckirály szolgáinak támadása megszakította viadalukat. Így Garroshnak és a hadúrnak van még egy lezáratlan ügye egymással… Garrosh forrófej? vakmer?sége gyorsan kezd aggasztóvá válni azok el?tt akik tudják milyen veszélyeket rejt magában egy Pokolsikoly zabolázatlan dühe.

Varian Wrynn király

Viharvárad királya aki nemrég tért vissza és foglalta el megérdemelt helyét a trónon nem igazán szívleli a Hordát. Erre több oka is van: kisfiúként Varian szemtanúja volt ahogy a félork Garona legyilkolta apját; az orkok hadura, Végzetpöröly Orgrim lemészárolta a bátor Anduin Lothart, aki Viharvárad eleste után biztonságba helyezte Variant Lordaeronban; Variant kés?bb az ork gladiátor oktató, Földrenget? Rehgar vetette szolgaságba; a Harag Kapu ostrománál pedig a Szövetség sok bátor katonája esett el az Elhagyottak Királyi Patikus Szövetségének keze által. Varian, aki mindig is gyanakodott az orkokra, kiderítette, hogy a Királyi Patikus Szövetség évek óta fejleszt egy új járványt. Az Alváros (Undercity) ostroma során kibontakozó események meggy?zték az emberek királyát, hogy a Hordát túl hosszú ideig hagyták ellen?rzés nélkül: eljött az id?, hogy rendberakják a dolgokat.

Szürkesörény Genn király

A Szövetség népe büszke, er?s akaratú, ravasz és arrogáns emberként emlékszik Gilneas királyára. ? és seregei a Szövetség oldalán harcoltak a Második Háborúban, de a háború után nyilvánvalóvá vált Szürkesörény Genn számára, hogy a Szövetségnek nagyobb szüksége van Gilneasra, mint Gilneasnak a Szövetségre. Megparancsolta, hogy a Szürkesörény Falat zárják le minden idegen el?tt. Ezzel a döntéssel gyakorlatilag elzárta királyságát a külvilág és annak konfliktusai el?l. De a sors, úgy t?nik elszánta magát arra, hogy leckét adjon a királynak az alázat erényéb?l: bár a fal sikeresen elszigetelte Gilneast a világtól, egyben örök kárhozatra ítélte a királyság népét is. Miközben a worgen átok járványként söpört át az országon és a visszaszorítására tett kísérletek sorra kudarcot vallottak, Szürkesörénynek saját népe megmaradt emberségéért kellett megküzdenie.

Azshara királyn?

Az er?s akaratú, ármányos és lélegzetelállítóan gyönyör? Azshara az ? idejében nagyobb mágikus er?vel bírt mint bármely más éjelf. Tízezer évvel ezel?tt ? és a többi Nemesenszületett a teljes pusztulás szélére sodorta Azerothot mikor a mágiával való játszadozásuk felkeltette a Nagy Ellenség, Sargeras figyelmét. A bukott Titán befolyásától megrontott Azshara mozgásba hozott egy tervet, hogy a Lángoló Légió számára kaput nyisson Azerothra. Ez a terv okozta az ?sök Háborúját és Azeroth Nagy Hasadását. A szépséges, ám kegyetlen Azsharát örökre elnyelték a tenger hullámai… eddig legalábbis mindenki azt hitte. A nagák félistenként tisztelik Azsharát, aki nagyon is életben van. Hogy hogyan élte túl a Hasadást és milyen árat fizetett érte, olyan rejtélyek, amelyeket kevesen merészelnek megpróbálni megismerni.

Halálszárny

Kevesen buktak olyan nagyot mint az ?söreg Neltharion. A titánok által választott öt Sárkány Aspektus egyikeként a föld és a világ mélyén fekv? helyek fölötti uralmat kapta meg. ? testesítette meg Azeroth erejét és a Sárkánykirályn?, Alexstrasza legh?ségesebb támogatója volt. De hiába volt hatalmas, jószív? és bölcs, még Nelthariont is elérték az Azeroth mélyén szunnyadó sötét hatalmak. Id?vel baljós suttogások vájták kegyetlen karmaikat a sárkány gondolataiba és elültették az ?rület magvait Neltharion elméjében. Elárulta a többi Aspektust, majd amikor saját vérei ellen fordult és hagyta, hogy a rontás teljesen elhatalmasodjon rajta, megsz?nt Neltharion, a Föld-Védelmez?je lenni és ? lett Halálszárny, a Pusztító. A többi Aspektus egyesített hatalma végül legy?zte, ám el nem pusztíthatta. A világtól elrejt?zve nyalogatta sebeit és táplálta lángoló gy?löletét. Visszatérése átrajzolja majd Azeroth arcát… mindörökre.


World of Warcraft: Cataclysm