A Kataklizma

A Kataklizma kiegészítőben nagy lépést teszünk előre a Warcraft univerzum történelmében. Halálszárny visszatérése örökre megváltoztatja a világot és a főbb vezetők arra kényszerülnek majd, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek nagyban befolyásolják majd népük jövőjét. Vessünk egy pillantást a World of Warcraft: Cataclysm legfontosabb nem-játékos karaktereire.

Thrall Hadúr

Thrall, a Horda hadura a nemesség, az erő és a rendíthetetlen bátorság élő szimbóluma. Ő vezette ki az orkokat a lordaeroni elkülönítő táborokból a szabadság és a virágzás új érájába, az ő vezetése alatt a Horda Azeroth egyik fő ereje lett. Sámánként Thrall közeli kapcsolatban áll az elemi erőkkel és az ő bölcsességük jó szolgálatot tett a hadúr számára. Azonban - bár a Horda bizalma töretlen a legfőbb hadúr iránt - vannak orkok akik áhítattal hallgatják az orkok vadságáról és harci erényeiről szóló meséket. Ők elégedetlenek Thrall döntéseivel. Még kérdéses tehát, hogy a mostanában kipattant nézeteltérése Pokolsikoly Garrosh-al vajon csak elszigetelt eset volt-e, vagy utalás arra mit hoz a jövő.

Pokolsikoly Garrosh

Míg felnőtt, Garrosh csak a mesékből ismerte apját, Pokolsikoly Gromot, akit ezek a történetek úgy festettek le, hogy ő volt az, aki kárhozatra ítélte az orkok népét. Miután azonban tudomást szerzett Grom feloldozásáról és arról, hogy micsoda hősies önfeláldozással szabadította meg az orkokat egyszer és mindenkorra a démoni rontás alól, Garrosh magához ölelte apja örökségét és rettenthetetlen harcos, született vezető vált belőle. Időnként Garrosh újjáéledt lelkesedése miatt összetűzésbe is keveredett a Horda hadurával. Felháborodva Thrall azon döntése miatt, hogy a Horda azonnali mozgósítása helyett csak felderítő sereget küldenek Északszirtre, Garrosh párviadalra hívta a hadurat a Vitézség Arénájába, ám a Lidérckirály szolgáinak támadása megszakította viadalukat. Így Garroshnak és a hadúrnak van még egy lezáratlan ügye egymással… Garrosh forrófejű vakmerősége gyorsan kezd aggasztóvá válni azok előtt akik tudják milyen veszélyeket rejt magában egy Pokolsikoly zabolázatlan dühe.

Varian Wrynn király

Viharvárad királya aki nemrég tért vissza és foglalta el megérdemelt helyét a trónon nem igazán szívleli a Hordát. Erre több oka is van: kisfiúként Varian szemtanúja volt ahogy a félork Garona legyilkolta apját; az orkok hadura, Végzetpöröly Orgrim lemészárolta a bátor Anduin Lothart, aki Viharvárad eleste után biztonságba helyezte Variant Lordaeronban; Variant később az ork gladiátor oktató, Földrengető Rehgar vetette szolgaságba; a Harag Kapu ostrománál pedig a Szövetség sok bátor katonája esett el az Elhagyottak Királyi Patikus Szövetségének keze által. Varian, aki mindig is gyanakodott az orkokra, kiderítette, hogy a Királyi Patikus Szövetség évek óta fejleszt egy új járványt. Az Alváros (Undercity) ostroma során kibontakozó események meggyőzték az emberek királyát, hogy a Hordát túl hosszú ideig hagyták ellenőrzés nélkül: eljött az idő, hogy rendberakják a dolgokat.

Szürkesörény Genn király

A Szövetség népe büszke, erős akaratú, ravasz és arrogáns emberként emlékszik Gilneas királyára. Ő és seregei a Szövetség oldalán harcoltak a Második Háborúban, de a háború után nyilvánvalóvá vált Szürkesörény Genn számára, hogy a Szövetségnek nagyobb szüksége van Gilneasra, mint Gilneasnak a Szövetségre. Megparancsolta, hogy a Szürkesörény Falat zárják le minden idegen előtt. Ezzel a döntéssel gyakorlatilag elzárta királyságát a külvilág és annak konfliktusai elől. De a sors, úgy tűnik elszánta magát arra, hogy leckét adjon a királynak az alázat erényéből: bár a fal sikeresen elszigetelte Gilneast a világtól, egyben örök kárhozatra ítélte a királyság népét is. Miközben a worgen átok járványként söpört át az országon és a visszaszorítására tett kísérletek sorra kudarcot vallottak, Szürkesörénynek saját népe megmaradt emberségéért kellett megküzdenie.

Azshara királynő

Az erős akaratú, ármányos és lélegzetelállítóan gyönyörű Azshara az ő idejében nagyobb mágikus erővel bírt mint bármely más éjelf. Tízezer évvel ezelőtt ő és a többi Nemesenszületett a teljes pusztulás szélére sodorta Azerothot mikor a mágiával való játszadozásuk felkeltette a Nagy Ellenség, Sargeras figyelmét. A bukott Titán befolyásától megrontott Azshara mozgásba hozott egy tervet, hogy a Lángoló Légió számára kaput nyisson Azerothra. Ez a terv okozta az Ősök Háborúját és Azeroth Nagy Hasadását. A szépséges, ám kegyetlen Azsharát örökre elnyelték a tenger hullámai… eddig legalábbis mindenki azt hitte. A nagák félistenként tisztelik Azsharát, aki nagyon is életben van. Hogy hogyan élte túl a Hasadást és milyen árat fizetett érte, olyan rejtélyek, amelyeket kevesen merészelnek megpróbálni megismerni.

Halálszárny

Kevesen buktak olyan nagyot mint az ősöreg Neltharion. A titánok által választott öt Sárkány Aspektus egyikeként a föld és a világ mélyén fekvő helyek fölötti uralmat kapta meg. Ő testesítette meg Azeroth erejét és a Sárkánykirálynő, Alexstrasza leghűségesebb támogatója volt. De hiába volt hatalmas, jószívű és bölcs, még Nelthariont is elérték az Azeroth mélyén szunnyadó sötét hatalmak. Idővel baljós suttogások vájták kegyetlen karmaikat a sárkány gondolataiba és elültették az őrület magvait Neltharion elméjében. Elárulta a többi Aspektust, majd amikor saját vérei ellen fordult és hagyta, hogy a rontás teljesen elhatalmasodjon rajta, megszűnt Neltharion, a Föld-Védelmezője lenni és ő lett Halálszárny, a Pusztító. A többi Aspektus egyesített hatalma végül legyőzte, ám el nem pusztíthatta. A világtól elrejtőzve nyalogatta sebeit és táplálta lángoló gyűlöletét. Visszatérése átrajzolja majd Azeroth arcát… mindörökre.


World of Warcraft: Cataclysm