Order of Watchers, Az ?rz?k Rendje

A boríték az ?rz?k Rendjének pecsétjével volt ellátva, a hátoldalán a következ? sorok olvashatóak:
NYÍLT LEVÉL AZ ?RZ?K RENDJÉNEK EREDETÉR?L ÉS FELADATÁRÓL Ezen levél felbontandó az ?rz?k Rendje új könyvtárának megnyitó ünnepsége napján. A levél tartalma bizalmasan kezelend?!
A borítékban több, ékes bet?kkel teleírt oldal is található:

Kedves olvasó!

Pio, klávezér

Múltunkról írom e levelet. Az ?rz?k Rendjének múltjáról. De el?re figyelmeztetlek! Az itt feltárt ismeretanyag jelent?s része szigorúan bizalmas. A tudás, amit e levél elolvasásával szerzel meg, komoly teher, melyet csak kell? komolysággal és diszkrécióval szabad kezelni. Szó fog esni a nagy Kirinthórról, Medivh átkáról és még sok más máig titokban tartott dologról. Kérlek tehát, ha méltatlannak érzed Magad a levél elolvasásához, még most tedd vissza a polcra! S hogy miért e levél? Én, az ?rz?k Rendjének lovagja úgy gondolom, hogy ez a tudás hasznos, hisz saját múltunk pontos ismerete mindennél fontosabb. És ha a történelem e morzsája örök id?kre a Kirintór titkos könyvtárában rejtve marad az olvasók el?l, akkor az embereket épp attól fosztjuk meg, ami számukra a legfontosabb, és ez civilizációnk kudarcát jelentené. Persze nem bolondultam meg, tisztában vagyok vele, hogy e téma rengeteg olyan titkot ?riz, mely ha ellenségeink kezére jut az akár létünket is veszélybe sodorhatja. Ezeket az információkat ezen iromány természetesen nem tartalmazza. Tirisfal ?rz?i – biztos hallottál már róluk, kedves olvasó. De tudod-e, miért jött létre e szervezet? Lángoló Légió. Egy szókapcsolat, mely félelemmel tölti el minden azerothi szívét függetlenül attól, hogy mágus, vagy családanya. De mióta is vannak ?k a világunkon? Hisz még ötven év sem telt el a velük vívott háború óta. Nos, kedves olvasó, hogy tisztában legyél a háború végtelenségével elárulom Neked, hogy a Lángoló Légió el?ször tízezer évvel ezel?tt támadta meg az akkor még éjelfek lakta világunkat, s máig be nem gyógyult sebet ejtettek rajta. Bár sikerült legy?zni ?ket, de id?r?l id?re gonosz vezet?ik ismét szemet vetettek bolygónkra és mindig megtalálták azt a hatalomvágyó személyt, akit rá tudtak venni, hogy nyisson számukra kaput, amin keresztül lerohanhatnak minket.

Sok ezer évvel kés?bb a Kirintór úgy döntött, hogy a démoni er?k beszivárgása ellen létre kell hozni egy védelmet. Varázserejüket összeadva felruháztak egy véd?t. ? volt a Magni, ami a törpök nyelvén ?rz?t jelent. Az ? feladata lesz járni a világot és végezni minden beszivárgott démonnal és az Azerothban él? démonimádókat törvény elé állítani. A megbízatás, mely az egész világ védelmét jelentette mesterr?l tanítványra szállt. Minden Magni feladata volt ugyanis még élete során találni egy tanítványt, akibe átülteti tudását, és halálakor ereje átszáll belé. Ezenfelül Tirisfal ?rz?i teljesen függetlenek lettek a Kirintórtól. Több mint 2600 éven át védték világunkat a legnagyobb tökéletességgel. Bár sokan próbálták álnoksággal megnyerni a Magnik bizalmát és tanítvánnyá válni, s?t, kés?bb maga a Kirintór is megpróbált befolyást szerezni a Magnik fölött, de minden hiábavaló volt, a Tirisfal ?rz?i hatalmas bölcsességén semmi nem tudott felülkerekedni. Ám sajnos ez a tökéletesség is, mint minden más, egyszer véget ért.

Aegwynn, az egyik ?rz? szembe kellett, hogy nézzen magával a hatalmas Sargerassal, A Világok Elpusztítójával. Bár a bukott titán földi porhüvelyét legy?zte a bátor Aegwynn, Sargeras szelleme méhébe költözött és meglapult magzatának, Medivhnek a lelkében. Aegwynn idejében a Kirintór minden áron a saját emberét akarta megtenni ?rz?nek és emiatt Aegwynn félelme odáig fajult, hogy meghozott egy nagyon súlyos döntést: Szakít a 2600 éves hagyománnyal és gyermeket szül, akit tanít és megtesz utódjának. Gyermeke apjának az ifjú Nielas Arant, a királyi udvar varázslóját választotta. Kihasználta a férfi szerelmét, hogy teherbe essen t?le és megszülje fiát, A Titkok ?rz?jét, vagy ahogy elfül mondják: Medivhet.
A fiú apja mellett a királyi udvarban nevelkedett és olyan barátokra tett szert, mint az akkor még szintén gyermek Llane Wrynn király és Anduin Lothar hadvezér. Egy vadászaton az akkor tizennégy éves Medivh kómába esett és hat év múlva egy másik, immár Sargeras által befolyásolt Medivh tért magához. Sargeras azonnal megkezdte munkálkodását, mely végül addig fajult, hogy Medivh saját kez?leg nyitott egy kaput Azeroth világára, melyen a Lángoló Légió és legújabb szövetségesei a vad orkok Draenorról lerohantak bennünket.

Tirisfal ?rz?i tehát egyetlen apró hiba miatt megbuktak, a teremtett világ védtelen volt és majdnem el is pusztult az Els? Háborúban, de ez a történet már bármelyik krónikás könyvéb?l megismerhet?.
Bár az orkokat sikerült legy?zni, néhány évvel kés?bb eljött a Második Háború és ezeket a vészterhes id?ket kihasználva a démonok egy volt kirintóri mágus, Kel’Thuzad nagyravágyását felhasználva ismét Azerothra támadtak és kezdetét vette a Lángoló Légió második inváziója. A Fény szerencsére megsegítette a Szövetség seregeit és végül sikerült felülkerekednünk a démoni seregeken, ám a helyzet nem ad okot az ünneplésre. Ki tudja, mikor jön el ismét a kifogyhatatlan erej? Lángoló Légió? Ki tudja, mit tervez Arthas Northrenden? Ki tudja, mikor fert?zi meg az orkokat ismét a düh? És ki tudja, hogy a megannyi univerzumban hány és hány veszély leselkedhet még a világra?

A Kirintór rendkívül nagy bölcsességében felismerte, hogy bár az ?rz?k vonala megszakadt, a világra mégis oly sok veszély leselkedik, hogy kell egy szervezet, amely ezen veszélyek felmérésével, Azeroth és Kalimdor mind küls?, mind pedig bels? ellenségeit?l való védelmével foglalatoskodik.
Hosszas, hetekig tartó megbeszélések során arra a megegyezésre jutottak, hogy ezt a nehéz feladatot ezúttal nem egy emberre, hanem egy egész rendre bízzák. A rendet elnevezték ?rz?k Rendjének az ?rz?k emlékére és élére a három legnagyobb szövetséges faj egy-egy tagját nevezték ki.

Így jött tehát létre ez az új rend, melynek tagjai az általuk ismert világ védelmére, szolgálatára és Azeroth ellenségei elleni harcra esküsznek fel a Kirintór és a rend vezet?i el?tt.

Kelt. Id?számításunk szerinti 43-ban, Eonar havának hetedik napján.
Pio, a Fény lovagja, Uther örökségének h? szolgálója, az ?rz?k Rendjének kapitánya

A klán adatai

 • Szerver ahol játszunk: EU - RAGNAROS
 • Frakció: ALLIANCE
 • Klán neve: Order of Watchers
 • Klán beállítottsága: Casual, PvE, PvP

Aktív elöljárók

 • Pio, a klán vezére
 • Larenon, Látó
 • Necro, Látó
 • Haelia, Látó
 • Sheviar, Remete
 • Hátszél, Figyel?
 • Gyerob, Figyel?
 • Runcájsz, ?rszem