Netherspite

Utunk innen néhány folyosó után egy elágazáshoz vezetett, melyen felfelé indultunk el és így egyenesen Medivh csillagvizsgálójához érkeztünk. Ám a termet egy hatalmas sárkány, Netherspite ?rizte. Err?l a szörnyetegr?l tán az egész világon csak a legbölcsebbek tudtak valamit, de nekünk semmilyen információnk nem volt arról, hogy mi ?, honnan érkezett és mi a célja itt, csak éreztük a sugárzó gy?löletet, ami bel?le áradt így tudtuk, ?t is a gonosz teremtette és mint ilyet, nekünk feladatunk elpusztítanunk. Amint beléptünk a hatalmas terembe olyan er?s haragot és gy?lölködést éreztünk, hogy az már tényleges fájdalmat is okozott egész csapatunknak és ez a hatalmas nyomás mellett kellet még a szörnyeteget is elpusztítanunk. A szörny három kaput nyitott távoli síkokra, melyekb?l energiát próbált meríteni, de mi, hogy ezt megakadályozzuk gyorsan a kapuk elé álltunk, hogy felfogjuk a kiáramló energiákat. Ezek az er?k bennünket is hatalmasabbá tettek, ám éreztük, hogy gyönge emberi testünk ebb?l a rendkívül er?s energiából nem bír el sokat és ahogy telít?dünk vele úgy jutunk egyre közelebb ahhoz is, hogy ugyanez az er? elpusztítson minket. Ugyanakkor tudtuk, ha ezt a hatalmas energiát hagyjuk, hogy a szörnyeteg vegye fel biztos, hogy nem bírunk el vele, úgyhogy azt találtuk ki, hogy közülünk mindenki csak egy rövid ideig veheti fel a sugarak erejét, ám miel?tt az káros lenne rá csapatunk egy másik tagja a sugár útjába áll és így ?t fogják telíteni ezek a sugarak. Ezzel a kis trükkel végül sikerült elég er?re szert tennünk, hogy legy?zzük a sárkányt, ugyanakkor nem okozott bennünk kárt ez a hatalmas és magasabbrend? energia.