Visszatekintés Eranikusz legy?zetésére


HD Letöltés

HD720p OOW: The Nightmare Manifests [wmv] 3 perc - 187 MB

Jobb klikk és mentés

Ezer évvel ezel?tt, mikor a világot kishíján felfalta a silithusi Ahn'Qiraj-ból induló qiraji bogárhorda, Fandral Staghelm végs? kétségbeesésében a bronz sárkányrajhoz fordult segítségért. Ám a bogárlények hada még a sárkányokkal meger?sített éjelf seregnek is túl nagynak bizonyult. Anachronos, Nozdormu örököse ezért a többi rajhoz fordult segítségért. Hívó szavára Ysera zöld rajából Merithra, Alexstrasza vörös rajából Caelestrasz és Malygos kék rajából Arygos válaszolt. A seregek összecsaptak Ahn'Qiraj kapui el?tt és lassan de biztosan visszaszorították a bogarakat. A sárkányok azonban a város fölött repülve egy még sötétebb fenyegetésre figyeltek fel, ezért a haditanács elhatározta, hogy a várost egy mágikus fallal lezárják, így börtönözve be az ott él? ?si Istent, C'Thunt.

Merithra, Caelestrasz és Arygos feláldozták magukat, hogy id?t nyerjenek a terv végrehajtására. Anachronos eközben odakint Fandral segítségével felépítette a mágikus falat. Anachronos ezután egy szkarabeuszbogárból egy fém gongot varázsolt, intésére pedig kövek emelkedtek ki a földb?l, hogy méltó emelvényt formáljanak a hatalmas gongnak. A nagy sárkány ezután egyik elesett társa levágott végtagjából varázsszavakkal egy jogart formált, amit Fandral Staghelm ?rizetére bízott. Azt mondta, hogy ha valaha is a halandók be akarnának jutni a városba, nem kell mást tenniük, mint a jogarral megkongatni a harangot. Fandral azonban, fia elvesztése miatti keser?ségében nem kért ebb?l. A jogart hozzávágta Ahn'Qiraj mágikusan lezárt kapuihoz. A darabokra tört jogar maradványainak hátat fordítva Fandral elsétált. Anachronos összegy?jtötte a jogar négy darabkáját és, hogy nagyobb biztonságban legyenek, egyet megtartott magának, hármat pedig a többi sárkányraj képvisel?ire bízott. Eranikus kapta a zöld darabkát, Vaelastrasz a vöröset, Azuregos a kéket.

Négy évvel ezel?tt, rendünk válaszolt a Szövetség és a Horda egyesített hívására: a parancs az volt, hogy egyszer és mindenkorra vessünk véget Ahn'Qiraj és C’Thun fenyegetésének. Három harcosunk, Reguj, Sheviar és Larenon indultak útnak, hogy megkíséreljék a lehetetlent és újraegyesítsék a jogar darabjait. Sajnos Anachronos kivételével mindhárom megbízott ?rz? sárkány vagy meg?rült vagy elvesztette a rábízott jogardarabkát. Emberfeletti er?feszítések árán sikerült csak visszaszerezni mindhármat, majd Anachronos segítségével egyesíteni ?ket. Ez azonban egy másik krónika része.

A zöld jogardarabka Eranikus birtokában volt. ?t azonban a Smaragd Álomban is képes volt megfert?zni C'Thun gonosz hatalma. Malfurion azonban arról tájékoztatott minket, hogy Eranikus legh?bb vágya, hogy elpusztíthassa az ? fizikai testét, ami Holdligetben pihen, miközben ? a Smaragd Álmot járja. Másként nem szerezhettük meg a jogardarabkát, csak úgy, ha vállalva a kockázatot megidézzük a sárkányt a világra. Tyrandét is tájékoztattuk a tervr?l, majd Holdligetbe utaztunk, hogy Remulostól kérjünk tanácsot arra, mi kell az idézéshez. Remulos elmondta, hogy ehhez a Smaragd Álomban tomboló Rémálom darabjaira lesz szükségünk, amelyeket az Azeroth négy Smaragd Álom portálja körül ?rköd? sárkányfattyaktól szerezhetünk meg. A Rémálom darabjaival visszatértünk Remuloshoz és megidéztük a világra Eranikust. Az ?rült sárkány tombolva vetette magát Holdligetre, követelve, hogy adjuk el? neki Malfurion testét, hogy kivégezhesse. Bár alig látszott esély a gy?zelemre, mégis szembeszálltunk vele és a világra idézett Rémálom szolgáival. Valahogyan, csodával határos módon sikerült visszatartanunk, míg Tyrande megérkezett és Elune segítségét kérte, hogy tisztítsa meg Eranikus elméjét az ?si Isten rontásától. Elune fénye végül teljesen beborította Eranikust és valami békés nyugalom töltötte meg az egész Holdligetet. A nagy sárkány megtisztult, a Rémálom rontása megsz?nt rajta. Magához térve, a sárkány köszönetet mondott nekünk és megfogadta, hogy azonnal visszatér a Smaragd Álomba, hogy segítsen Malfurionnak a harcban.

Mágusaink múltbanéz? gömbjének segítségével most újra felidézhetjük az emlékezetes csatát.