Fangs of the Father II


Két hónapja már, hogy küzdünk Halálszárny leger?sebb csapataival, s lassacskán fordul a szerencse. Bár a harc kimenetele még kérdéses számunkra, de ha kitartóak vagyunk, gy?zelmet arathatunk a világot fenyeget? csapás felett. Úgy érzem már megtettük az útnak a felét, s ha ilyen sikerrel vesszük az el?ttünk álló akadályokat, akkor gy?zelmünk beíratik a történelemkönyvekbe...

Vitézek


Történelmünk egy harcokkal teli fejezete ott kezd?dött, amikor Runcájsz a törpe vadász felkereste a remete mágust, Solorienst valahol Kalimdor északi hegyei közt. A havas Winterspring egy eldugott völgyében talált rá, és szoros szövettséget kötöttek. A szövettség id?vel kisebb sereggé b?vült, és egyre rendszeresebbé váltak csatáik.

Fangs of the Father


Az ügyeletes f?gonosz elleni küzdelem egy titkos, sötét, árnyban lopódzó szálai nem holmi mellékes küldetések. Most a kémeké a f?szerep, és az ?rz?knek h?séget fogadott Nightcut maga sem remélt kalandokba bonyolódott, de már nincs visszaút. Amíg lehet elkísérjük, de a legsötétebb mélységeket magának kellett felderítenie, melyet mi is csak feljegyzéseib?l ismerhetünk meg. Aki tovább mer olvasni, annak azonban megelevenednek a sorok, elég csak a varázsgömbbe pillantani. Aki erre képtelen, az jól teszi, ha letölti a mellékelt quest-videót.

Dragonwrath legendák


Az ?rz?k egy Látója küllemre apró termet?, tömegben szinte elvész, hacsak egy elf a nyakába nem veszi, hogy szétnézhessen. Ám az aprócska teremtés roppant er?vel bír, er?s szíve van, és er?s a varázslóbotja is. Boszorkány ?, konyhában is, harctéren is, és jajj annak a legénynek, ki szemtelenül ujjat mer húzni vele. Az ? kalandjai embert és gnómot próbáló id?kben legendákba illenek. Csak az olvasson tovább, aki mesevilágunk virágos rétjeir?l nem fél elkalandozni pár lépést... éppen csak annyit, hogy tüzes sárkányok fenyegetésével találja magát szemben!