Kil'jaeden és az Árnyék Paktum

Abban az id?ben amikor Medivh megszületett Azerothon, Kil'jaeden a Megcsaló, a Kavargó ?rben rejt?zött és tépel?dött követ?i társaságában. A ravasz démonúr, mestere, Sargeras utasításai szerint a Lángoló Légió második azerothi invázióját tervezgette. Ezúttal nem akart hibázni. Kil'jaeden arra jutott, hogy szüksége lesz egy új seregre, amivel meggyengítheti Azeroth védelmeit még miel?tt a Légió egyáltalán a világra lépne. Ha a halandó fajoknak, mint az éjelfeknek és a sárkányoknak egy új fenyegetéssel kell szembenézniük, túl gyengék lesznek majd ahhoz, hogy igazi ellenállást fejtsenek ki, amikor a Légió inváziója megkezd?dik.

Az Utolsó ?rz?

45 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Aegwynn ?rz? az évek során nagy hatalomra tett szert és Tirisfal energiáival jelent?sen meghosszabbította életét. Naívan abban a hitben élt, hogy végleg legy?zte Sargerast, így folytatta a világ védelmezését a démon király talpnyalói ellen közel 900 éven át. Tirisfal Tanácsa azonban végül úgy döntött, hogy megbízatása a végéhez közeleg. A Tanács utasította Aegwynnt, hogy térjen vissza Dalaranba, hogy az ?rz? hatalmát átadhassák egy új bajnoknak. Aegwynn azonban, aki mindig is bizalmatlanul tekintett a Tanácsra úgy döntött, saját maga választja ki utódját.

A Három Pöröly Háborúja

230 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Vasüll? Hegy törpjei hosszú évszázadokon át éltek békében. Településeik azonban lassan túln?ttek hegymélyi városaik korlátain. Bár a Nagy Király, Üll?vár Modimus igazságosan és bölcsen uralkodott a törpök felett, három befolyásos csoport alakult ki a törp társadalomban.

Aegwynn és a Sárkányvadászat

823 évvel a Warcraft I eseményei el?tt

Miközben a hét ember királyság politikai ereje és a köztük folyó rivalizálás hol feler?södött, hol pedig meggyengült, az ?rz?k folytatták a káosz elleni állandó harcukat. Számos ?rz? váltotta egymást az évek során, de egyszerre mindig csak egy rendelkezett Tirisfal mágikus hatalma felett. A korszak egyik utolsó ?rz?je az árnyék elleni küzdelem egyik leghatalmasabb harcosaként nagy elismerést vívott ki magának. Aegwynn volt ez a tüzes lány az emberek közül, aki sikeresen teljesítette a Rend próbatételeit és elnyerte az ?rz? rangját. Aegwynn fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy levadássza és elpusztítsa a démonokat, ahol csak rájuk talált, de gyakran megkérd?jelezte a férfiak által uralt Tirisfal Tanácsának döntéseit. Úgy hitte, hogy a tanácsban ül? ?söreg elfeknek és agg embereknek túl merev gondolkodásuk volt és nem láttak elég messzire ahhoz, hogy a káosz elleni küzdelmet végérvényesen lezárják. A hosszú érvelésekhez és vitákhoz nem volt türelme, csak arra vágyott, hogy feletteseinek bebizonyítsa rátermettségét, ezért sorsdönt? helyzetekben gyakran inkább a dics?ség, mintsem a bölcsesség által kijelölt utat választotta.