Fel a Napkút fennsík tetejére!

A reklám után az Order of Watchers klán egy számunkra örömteli, mások számára azonban szomorú közleményét olvashatjátok...

A Lidérckirály Gy?zelme

Gyengesége ellenére Arthas végül kicselezte Illidant és els?ként érte el a Fagytrónt. Rúnakardjával, a Fagyvégzettel Arthas széttörte a Lidérckirály jeges börtönét és ezzel kiszabadította Ner'zhul mágikus sisakját és mellvértjét. Arthas saját fejére helyezte a mérhetetlenül nagy hatalmú sisakot és ezzel ? lett az új Lidérckirály. Ner'zhul és Arthas lelke egyesült és egy óriási hatalmú lénnyé változott, ahogy azt Ner'zhul eltervezte. Illidan és az ?t követ? csapatok kénytelenek voltak megszégyenülve visszamenekülni a Küls?földekre, Arthasból pedig a világon valaha is látott egyik leghatalmasabb teremtmény lett.

Háború a Járványföldeken

Ner'zhul, a Lidérckirály tudta, hogy már nincs sok ideje hátra. A Fagytrón börtönébe zárva sejtette, hogy Kil'jaeden elküldi majd ügynökeit, hogy elpusztítsák. Illidan varázslata súlyos károkat okozott, meghasította a Fagytrónt, így a Lidérckirály hatalma napról napra csökkent. Elkeseredetten próbálta menteni magát, ezért magához hivatta leghatalmasabb halandó szolgáját, a halállovagot, Arthas herceget.

A Vérelfek

Ezid?tájt történt, hogy az él?holt Falka gyakorlatilag már teljesen megrontotta Lordaeront és Quel'Thalast, helyükön pedig megszülettek a toxikus Járványföldek (Plaguelands). A Szövetség ellenálló haderejéb?l csak néhány elszigetelt csoport maradt. Az egyik ilyen csoportot - amely f?leg nemes elfekb?l állt - a Napjáró dinasztia utolsó képvisel?je, Kael'thas herceg vezette. Kael, aki maga is egy nagytudású varázsló volt, nem bízott már a szétesés szélén álló Szövetségben. A nemes elfek hazájuk elvesztését siratták és elhatározták, hogy elesett testvéreik iránti tiszteletb?l ezentúl vérelfeknek nevezik magukat.