Dragonwrath legendák


Az Őrzők egy Látója küllemre apró termető, tömegben szinte elvész, hacsak egy elf a nyakába nem veszi, hogy szétnézhessen. Ám az aprócska teremtés roppant erővel bír, erős szíve van, és erős a varázslóbotja is. Boszorkány ő, konyhában is, harctéren is, és jajj annak a legénynek, ki szemtelenül ujjat mer húzni vele. Az ő kalandjai embert és gnómot próbáló időkben legendákba illenek. Csak az olvasson tovább, aki mesevilágunk virágos rétjeiről nem fél elkalandozni pár lépést... éppen csak annyit, hogy tüzes sárkányok fenyegetésével találja magát szemben!

Fejezetek Haelia boszorkánynaplójából

Az egész egy látomással kezdődött: Azeroth lángokban… Persze a jövő nincs kőbe vésve, az Őrzők ezért azonnal kezükbe vették további alakítását. Bár még nem értek útjuk végére, de elhatározták, hogy az áruló Arygos ármányaiból elég volt, s elindultak, hogy leszámoljanak vele. Ő Malygos fia, a Blue Dragonflight egyik lehetséges vezetőjelöltje. Célja, hogy hátat fordítva Azeroth népeinek Deathwing oldalára álljon. Ebben csak Kalecgos akadályozhatja meg, ha sikerül a Blue Dragonflight élére állnia és helyreállítani a békét. Az Őrzőket nem riasztotta vissza a hosszú és bizonytalan út, azonnal hadat üzentek Firelands önkényurainak. [kép]

Miután sikerült összegyűjtenünk a Mindent Látó Szem minden szükséges alapanyagát, elindultam Coldarrára, hogy találkozzak Tarecgosával, és együtt felfedjük a Szem titkait. Az Út Nexus termeiben nem volt akadálymentes, sárkányok hadai vártak. A megpróbáltatások végén igazi kihívás várt: Thyrinar… Az álnok sárkány ugyan nem adta meg könnyen magát, de végül fel kellett adnia a harcot. [Részletes beszámoló] [kép]

Thyrinar végeztével belenézhettünk a Szembe, mely felfedte az árulót: Arygos-t. Segítségével Deathwing porrá égethetné egész Azeroth földjét. Szövetségük már eljutott a tettek mezejére: pusztító rituáléba fogtak Tűzföldén. Természetesen erről értesíteni kellett szövetségesünket, Kalecgost is. [kép]

A rituálé megszakítása bonyolult és összetett feladat. A szövetségesek kevesen vannak, Kalecgos pedig saját szemével akart megbizonyosodni a hallottakról, így nekünk, az Őrzőknek kellett vállalni ezt a megbízatást. Firelands uraival újra szembe kellett néznünk, hogy megnyithassuk a kaput a rituálé megállításához. Újra a porba kényszerítettük őket, hogy megszerezzük a feltöltött kristályokat. Négy kristályra volt szükségünk, de végül sikerült elérnünk a célunkat. [kép] [kép]

A kristályok segítségével megtaláltuk, amit kerestünk: a lángoló Nordrassil Ágat. Nem lepődtünk meg, hogy nem találtuk védelem nélkül… Késlekedés nélkül csaptunk le az ellenségeinkre, de a rituálét nagyobb erőő védte, mint amire számítottunk… Volcanus, maga a kénköves pokol… [kép] Edzett harcosainkat a tűz nem rémisztette meg, bátorságunk és elszántságunk csak megsokszorozódott a kihívás láttán. Visszavertük ellenfelünket, megszakítottuk a rituálét és megszereztük az Ágat! Csapatunk végre fellélegezhet, ha csak rövid időre is…

Kitartásunk jutalmaként Kalecgos megtisztelt, s reám bízta a Nordrassil Ágat.

Kalecgos a hallottakat és látottakat Deathwing ármányának vélte. Nem akarta elhinni, hogy áruló van a sárkányok között. A háború szítása viszont nagyon is beleillett Halálszárny cselszövéseibe. Persze nem akartunk csapdába esni, ezért óvatosak maradtunk. Újra elmentünk Coldarrára, hogy megvitassuk Tarecgosával a történteket, de sajnos, igyekezetünk hiábavaló volt. Nem tudtuk elkerülni Arygos orv támadását… [kép]

Bár a cél a rivális, Kalecgos meggyilkolása lett volna, Tarecgosa volt az, aki feláldozta magát. Megmentette Kalecgost a saját élete árán. Az árulás immár megkérdőjelezhetetlenül fényre derült. Azonban a tragédiát nem lehetett meg nem történtté tenni… Az egyetlen, amit Kalecgosa megtehetett, hogy megmenti Tarecgosa lelkét. Példa nélküli ajánlatott tett számomra: felajánlotta a sárkány kötelékét…

Tarecgosa elveszett, de legalább a lelke köztünk maradt, otthonául a varázsbotot választotta. A mágia azonban nem elég erős ahhoz, hogy a kötelék végleges legyen. Szerencsére Malygos utódjának kiválasztásáig, a következő Holdfogyatkozásig, van még időnk.
[kép]

Utunk itt nem ér véget, szükségünk lesz a tűz erejére, hogy ne veszítsük el Tarecgosát. Nem sokkal ez után, egy kimerítő csatában sikerült eddigi legádázabb ellenségünket, Ragnarost is visszaküldenünk a tűzpokol mélyére. Azonban a veszély nem múlt el... Halálszárnnyal is szembe kell majd néznünk, és addig ki tudja, hány szövetségest gyűjt még maga mellé... Lankadatlanul őrizzük Tűzfölde kapuit, hordalékaival újra és újra hadba szállunk. Természetesen közben küldetéseinkről és feladatainkról sem feledkezünk meg… "Itt vagyunk, és nyitva tartjuk a szemünket!"

Az Őrzők Rendje első Dragonwrath, Tarecgosa’s Rest legendary fegyverének várományosa (és az első szintű fegyver tulajdonosa): Haelia. Jelenleg Firelands mezein és termeiben küzd csapatunk éjt nappallá téve, hogy Ragnaros maradjon ott, ahová való: saját katlanja mélyén... Reméljük, az időigényes küldetéshez képest amennyire lehet, hamarosan folytatni tudjuk majd beszámolónkat.