Fangs of the Father


Az ügyeletes f?gonosz elleni küzdelem egy titkos, sötét, árnyban lopódzó szálai nem holmi mellékes küldetések. Most a kémeké a f?szerep, és az ?rz?knek h?séget fogadott Nightcut maga sem remélt kalandokba bonyolódott, de már nincs visszaút. Amíg lehet elkísérjük, de a legsötétebb mélységeket magának kellett felderítenie, melyet mi is csak feljegyzéseib?l ismerhetünk meg. Aki tovább mer olvasni, annak azonban megelevenednek a sorok, elég csak a varázsgömbbe pillantani. Aki erre képtelen, az jól teszi, ha letölti a mellékelt quest-videót.

Fejezetek Nightcut kémnaplójából

Halálszárny elleni küzdelmünk kezdetét vette. Els? utunk Wyrmrest templomához vezetett, ahol Halálszárny csatlósai ostromolták a templom megmaradt védelmez?it. A védelem vezet?je, Lord Afrasastrasz egy feladattal bízott meg. Megkért, hogy hozzak el neki egy Cryptomancer gy?r?t nem mástól, mint Hagara Stormbindert?l. Érdekes feladat. Nyakunkon a kataklizma és Azerothot a pusztulás fenyegeti, a Lordnak pedig egy gy?r?re van szüksége. A Lord úgy vélte, ezzel bizonyíthatom rátermettségemet, de egyel?re többet nem árult el.

Legy?zvén az ostromlók els? három vonalát végül eljutottunk a viharos kedv? Hagara-hoz. Halála el?tt megfosztottam a gy?r?jét?l, ahogy azt feladatul kaptam, majd a gy?r?t átadtam Afrasastrasz nagyúrnak. Küldetésem sikerének ellenére aggodalmat véltem felfedezni a Lord arcán s újabb feladattal bízott meg. Megkért, hogy amilyen gyorsan csak lehet, utazzak el Alkonyat hegyvidékére Corastrasza úrn?höz, mert nemrégiben az úrn? birtokába jutott egy rendkívüli súllyal bíró kódolt üzenet, de el?tte a gy?r?t el kell juttatnom Viharváradba egy éteri mágusnak, aki tudni fogja tudja, hogyan lehet feltölteni azt, s így a kódolt üzenetet megfejthetem. A f?városba érve hamar megtaláltam azt, akit kerestem. Egy éteri lényt, aki nem kevés arannyal karcsúsított meg. Az aranyért cserébe feltöltötte nekem a gy?r?t, de kezdtem úgy érezni, zsivány mivoltomat megsértették. Egy tolvaj, aki tíz ezer aranyat fizet egy karika feltöltéséért. Úgy gondoltam, ha már így megkarcsúsítottak és a napjaim csak utazással telnek mért is ne pihenhetnék egy keveset? A f?városban eltöltött id?m arany készleteim feltöltésével töltöttem és néhány korsó sört is legurítottam torkomon. Másnap eszembe jutott, lehet mégis csak fontos feladattal bíztak meg, ezért útra keltem ismét. Alkonyat hegyvidék hátason csak 1-2 nap, így eszembe se jutott, hogy a saját lábaimon tegyem meg az utat. Corastrasza úrn?t a Vörös er?dben találtam egy hatalmas fa törzsében. Az úrn? hamar a tárgyra tért és megkért, használjam a gy?r?t a kódolt üzenet megfejtésére. Az üzenetb?l kiderült, hogy az egykoron nagyravágyó vörös sárkány, Rheastrasza által szerzett, majd mágikusan megtisztított fekete sárkánytojást ellopták. A tojást feltehet?leg a Ravenholdt birtokra vitték. Corastrasza megkért, hogy Mostrasz segítségével kutassam fel a tojást, s hozzam vissza azt. Kérésének eleget téve beszéltem a közelben várakozó Mostrasszal, aki meglep? módon egy vörös sárkány. A hátára felpattanva ismét útra keltem, bár a fizetségemr?l továbbra sem esett szó. Utam során Mostrasz végig arról beszélt, hogy egyszer?en nem fér a fejükbe, mi érdeke f?z?dhet a Ravenholdt tolvaj céhnek a sárkánytojáshoz. Végül is csak egy Halálszárny átkától megtisztított fekete sárkánytojásról van szó, gondoltam gúnyosan magamban.

A Ravenholdt birtok Hillsbrad Foothills-ben helyezkedett el egy eldugott kis völgyben észak-keleten, a Durnholde er?dt?l északra. A birtokhoz egy barlangjárat vezetett. Itt várakozott Mostrasz, amíg elvégeztem a piszkos munkát. A völgyben számos ?r várt reám, kik mágiától átitatva könnyen kiszúrtak volna, ha nem figyelek oda hova s mikor lépek. Védelmüket kijátszva könnyedén siklottam az árnyékok között. Mivel a f?bejáratot er?sen ?rizték, más utat kellett keresnem a bejutáshoz. Az épület hátsó fele tökéletesen megfelelt számomra, s tolvajként szégyelltem is volna magam, ha el?l hatolok be a célterületre. Innent?l már gyerekjáték volt az egész. A tet?re feljutva egy ablakon bejutottam az épületbe, ahol egy csigalépcs?n lejutottam az alsóbb szintre. Mindenhol ?rök s tolvajok voltak, ezért továbbra is ügyeltem minden lépésemre. Ösztöneim azt súgták a tojást egy sötétebb helyre rejthették el, ezért a pince felé siettem. Az emeletr?l leugorva árnyékként suhantam le az alagsorba, ahol megpillantottam a sárkánytojást. Ott hevert egy szénakupacon, törötten. A sárkányt sehol se láttam, de ekkor egy alak felbukkant mögöttem. Egy meglehet?sen díszes ruhában lév?, sötét b?r? ember volt, kinek öltözéke leginkább a dél, délkeleti kultúrák viseleteihez volt hasonlatos, s aki nem más volt, mint Wrathion herceg, a fekete sárkány. Elmondta, hogy a sárkányok még tojás korukban is tudatában vannak, hogy mi zajlik a külvilágban, ezért úgy döntött nem lesz senki rabszolgája, nem kíván rabságba születni, és nem kíván senki bábja lenni. A következ? pillanatban zaj törte meg a beszélgetést. A herceg egyik ?re, ki a Fahrad névre hallgatott, a kiválónak nem nevezhet? rejt?zködési képességér?l tanúsított Mostraszt rugdosta le a lépcs?n egészen a pincéig. Fahrad legszívesebben kivégezte volna a volt útitársam, azonban a hercegnek más tervei voltak vele. Egy üzenetet adott át neki, hogy azt juttassa el a vörös sárkányokhoz. Az üzenetben az állt, hogy a herceg kiszabadult apja ?rületéb?l. Ez volt els? s egyetlen figyelmeztetése. Fahrad elvezette Mostraszt, de a herceg kérésének eleget téve egy lábtöréssel távozása el?tt még megajándékozta ?t.

Mivel könnyedén bejutottam a Ravenholdt birtokra, ezzel bizonyítva képességeimet, a herceg megkért segítsek neki célja elérésében s napok óta el?ször végre elhangzott a mondat mely csodálatos zene minden tolvaj fülének: "B?kez?en megjutalmazlak". Mesélt nekem a Halálszárny s csatlósai iránti gy?löletér?l, majd arra kért, számoljak le velük egyt?l egyig. Mi sem egyszer?bb, mint megölni Halálszárnyat, gondoltam magamban. Els? célpontom a birtoktól nem messze található Gilneas városában tartózkodott. A neve Creed, egy fekete sárkány, aki az emberei vérét sárkány eszenciájával fert?zte meg, ezzel remélve, hogy visszaveheti rég elvesztett földjét. Sietnem kellett, miel?tt még Creed végez Gilneasban. Vegyes érzések s gondolatok futottak át elmémen. Visszatérni Gilneasba, s felidézni megannyi emléket. Egy részüket már rég eltemettem magamban, de most mégis megannyi emlékkép cikázott gondolatim körül. Nem gondolhatok a múltra, csak a feladatra. A herceg elmondta, hogy Gilneason kívül egy gnóm fog rám várni, aki további instrukciókkal lát majd el.

Gilneashoz érvén a gnómot a város hídjától nem messze lév? kis fa bódénál meg is találtam. Elmondta, hogy Creedet a katonai negyedben találom. Már a hidat is er?sen ?rizték, így ez a feladat nehezebbnek bizonyult, mint bejutni a Ravenholdt birtokra. A városban mindenhol Creed emberei gyülekeztek. Egy sikátor s épület sem maradt ?rizetlenül, de egy képzett zsiványnak ez nem okozhatott gondot. Úgy ismerem a várost, mint a tenyeremet. Kihasználva az árnyékokat és a hazai terep el?nyét hamar elértem a célszemélyhez. Úgy volt, ahogy a kis gnóm mondta. Creed ott állt a katonai negyed kell?s közepén, mintha csak reám várt volna. Nem haboztam sokáig. Kivárva a megfelel? alkalmat lecsaptam az célpontra. Zene volt füleimnek, ahogy a t?röm a lapockái alatt siklott át a húson egészen addig, míg meg nem akadt a markolata a csontban. Ahogy a maradék leveg?jét is kiszorította a tüdejéb?l egy halk nyögés közepette, tudtam jó helyre szúrtam, de a harc igazából még csak ekkor kezd?dött. Egy sárkányt csak így nem lehet legy?zni. Hatalmas kardjával viszonozta a csapásaimat és hamar rájöttem, szükségem lesz minden képességemre, hogy életben tudjak maradni. A harc ugyan kissé elhúzódott, de végül Creed úgy hullott alá a porba, mint az ?szi falevél. Jelentettem a gnómnak, hogy sikeresen teljesítettem a küldetést. Megkért, hogy jelentsek Wrathion hercegnek az eseményekr?l. Ravenholdt birtokra visszaérvén jelentést tettem küldetésem sikerességér?l a hercegnek. A herceg nem várt üres kézzel. Készített számomra egy kis apróságot. Két t?rt nyújtott át nekem, amik els? ránézésre nem bírnak semmiféle mágikus képességgel, de a megfelel? kezekben a bennük szunnyadó er? el?törhet. Következ? feladatom nem más, mint hogy életre keltsem a t?röket, amihez Halálszárny csatlósainak vérét kell ontanom. A harc Azerothért még nem ért véget, de a t?rök birtokában újra remélhetem, hogy a mérleg nyelve a mi oldalunkra billen.

Jobb klikk / Hivatkozás mentése más néven: torok1.wmv 666 MB