Fangs of the Father II


Két hónapja már, hogy küzdünk Halálszárny leger?sebb csapataival, s lassacskán fordul a szerencse. Bár a harc kimenetele még kérdéses számunkra, de ha kitartóak vagyunk, gy?zelmet arathatunk a világot fenyeget? csapás felett. Úgy érzem már megtettük az útnak a felét, s ha ilyen sikerrel vesszük az el?ttünk álló akadályokat, akkor gy?zelmünk örökké beíródik a történelembe. Érzem, ahogy a reményvesztett perceket felváltják a reménnyel teli órák, s társaim arcán az elszántság tükröz?dik, mely er?t ad nekem is.

Kémnapló, 10. bejegyzés

Napok óta ez az els? nyugodt éjszakánk a csapattal, így végre tábort verhetünk, s elláthatjuk sérüléseinket. Egy hosszas csatát tudhatunk magunk mögött, melyben sokunk vesztette életét. A legutolsó ellenfelem leterítésekor valami egészen különös dolog történt. A t?reim egyszer csak izzani kezdtek és egy pillanatra mintha elhagyta volna lelkem a testem. Wrathion herceget láttam magam el?tt, ahogy elégedetten mosolyog és int felém. A t?rök elegend? energiát gy?jtöttek össze s készen álltak, hogy kitörjön a bennük rejl? er?. Eddig sem volt okom panaszra, hisz e remek fegyverek hasznomra váltak a csatákban. Társaimat egy id?re hátra hagyva útnak indultam, hogy jelentsek Wrathion hercegnek, bár az az érzésem, hogy már nem lesz mit jelenteni.

Kémnapló, 11. bejegyzés

Sikeresen megérkeztem, hogy jelentsem a történteket Wrathion-nak. Jól sejtettem, hogy a herceg már tudni fog mindenr?l. A herceg elmondta, hogy az általam összegy?jtött ékkövek még önmagukban nem elegend?ek, de a következ? célpontnál megtalálom, ami még szükséges a t?rökhöz. ? is egy fekete sárkány, ahogy Creed volt. A neve Nalice, aki Karazhan romos tornya alatt rejt?zködik. Félve a halált, Nalice még hátralév? idejét a misztikus ismeretek s képességek elsajátítására fordítja. Nalice korábban a Wyrmest templomban tanult képviselve a fekete sárkányokat, de most csak egy gyáva kutya, aki fülét farkát behúzva elmenekült a világ el?l. Egy kisebb seregnyi megzavarodott fekete sárkány kultistával vette körül magát, akik bár fejben lehet nincsenek rendben, de azért jól fel vannak fegyverkezve, így nem árt az óvatosság. A herceg elmondta, hogy reméli élve lát a feladat teljesítését követ?en, de ha mégsem, akkor is élvezettel kísérte figyelemmel eddigi munkám. A herceg szerint hiteles példánya vagyok a fajomnak. Meglátjuk.

Kémnapló, 12. bejegyzés

Az elmúlt napokat nagyrészt utazással töltöttem. Hátasommal viszonylag hamar megtettem az el?ttem álló utat. Csodáltam, s most is csodálom, ahogy Azeroth igyekszik meg?rizni azt, amit hamarosan lehet elpusztítanak. Karazhanhoz érvén el?törtek bel?lem az emlékek. Sose feledem el els? komolyabb bevetésem, amikor még zöldfül? voltam. Feladatom az volt, hogy tegyem el láb alól a torony gondnokát. Természetesen kezd?ként alábecsültem els? komolyabb ellenfelem és szorult is a hurok a torkomon. Mennyi izgalmas harcot vívtunk itt társaimmal. Azóta sok minden megváltozott. Sok társunkat elveszítettük, de jöttek helyükre újak. A romok felett repkedve megpillantottam Nalice csatlósait. Úgy volt, ahogy mondták, egy kisebb seregnyi kultista ?rizte Karazhan elhagyatott romjait. Sok-sok évvel ezel?tt mesteremmel már jártunk a lepusztult torony katakombáiban, de akkor semmi érdekeset nem találtunk. Mindig is nagyon elhagyatott hely volt, s úgy látom ez másnak is felt?nt és kihasználta a helyi adottságokat. Tökéletes hely, ha el akarunk rejt?zni a világ el?l. A felszínen lév? ?röket gyermeki könnyedséggel ki lehetett játszani, így hamar elértem a torony lejáróját. Lent már kissé nehezebb dolgom volt. ?rök sokasága mindenfelé. Különös és zavart kultisták tömege fogadott. Egy hosszú folyosón keresztül hamar eljutottam egy nagy csarnokig, ahol jobbra fordulva megpillantottam Nalice-t. Felé vettem utam és az ?röket kijátszva mögé lopakodtam. Az els? csapás el?tt a társaimra és a velük töltött id?re gondoltam.


A sok ádáz csatára, amit vívtunk e világ megmentéséért. Azeroth népére, akik remélik, hogy egy nap fordul a szerencse és ismét béke fog honolni. Sikeresen nyitottam a Nalice elleni küzdelemben. Biztosra akartam menni, ezért igyekeztem a legkritikusabb pontokat célba venni, hogy minél jobban ki tudjam véreztetni áldozatom. Más ellenfél volt, mint Creed, ez már az els? pillanattól fogva látszott rajta. Eszembe jutott, hogy a herceg felhívta a figyelmem arra, hogy Nalice az évek során misztikus képességekre tett szert, ezért jobb lesz vigyáznom vele. Így is történt. Nalice képességei messze felülmúlták Creedet. Nem csak er?sebb volt, de védekez? képességei is várakozáson felüliek voltak. Egy ideig még tudtam tartani a tempót, de egy óvatlan pillanatban hibáztam, s ez majdnem az életembe került. Jobbnak láttam stílust váltani és próbáltam inkább a mérgeim erejére hagyatkozni. Szépen lassan gyengítettem ellenfelem, de Nalice nem adta fel. Egy kékes gömböt vont maga köré majd kántálásba kezdett. A terem telis tele lett robbanó félgömbökkel, melyek a terem 2 sarkában lév? oszlopokhoz vezettek. Az oszlopok segítségével hatástalanítani tudtam Nalice varázslatát, de ismét szorult a hurok a torkomon. Egy robbanás következtében majdnem otthagytam a fogam. Kénytelen voltam nagyobb távolságot tartani egy ideig. A védekezésre összpontosítottam s az ellencsapásokra. Nalice percr?l percre gyengült, én pedig kezdtem visszanyerni er?m. Sikerült hatástalanítanom minden védekez? próbálkozását, így a harc lassan a végéhez ért, de ekkor Nalice utolsó próbálkozásként lassan lángba borította az egész termet. Egyre kevesebb hely volt számomra, s már úgy t?nt elhagyott a szerencsém. A kékes lángok mindent beborítottak, így kénytelen voltam dobót?reimet használni, de ekkor Nalice egy véd?burkot vont maga köré. Fogytán volt az id?m s a lángok lassan beterítettek. Utolsó próbálkozásként magam köré vontam az árnyakat, hogy védelmük alatt bevigyem a végs? csapást. Nalice holtan esett össze, én pedig eszméletem-vesztettem. Amikor felébredtem egy üvegcsébe tettem Nalice véréb?l, majd a kijárat felé vettem az irányt, hogy egy újabb élménnyel gazdagodva elhagyjam Karazhan romjait.

Kémnapló, 13. bejegyzés

Visszatértem a Ravenholdt birtokra, hogy ismét jelentést tegyek a hercegnek. Wrathion arcán mosollyal fogadott. Leny?gözte, hogy sikerrel jártam, de Fahrad már nem volt ennyire elragadtatva. Szerinte Nalicenál csak er?sebb ellenfelek várnak rám, ezért Wrathion egy újabb feladattal bízott meg. Úgy döntött, hogy t?rjeimet még er?sebbé teszi, de ezúttal a kis ékkövek nem lesznek segítségemre. Nagyobb erej? ékkövekre lesz szükségem, melyeket Halálszárny leger?sebb csatlósaitól tudok begy?jteni. A feladat adott, s hogy Halálszárny elleni küzdelmünk számunkra pozitív kimenetel? legyen, meghozom a szükséges áldozatokat. Ismer?s érzés fogott el, hisz nem el?ször álltam Wrathion herceg el?tt várva hogy mi lesz a jutalmam. Átnyújtotta a míves fegyvereket, melyeket gyermeki kíváncsisággal fürkésztem. Izzottak az energiától s a bennük rejl? er? messze meghaladja a halandók képzeletét.

Jelentenem kell a társaimnak, nem várathatom ?ket tovább. A végs? harc kezdetét veszi, s Halálszárny leger?sebb csatlósai az ?rz?k lábai el?tt hullnak majd a porba, végül leszámolunk az ?si gonosszal, ki rútul világunkra tört.

Jobb klikk / Hivatkozás mentése más néven: torok2.wmv 880 MB