Fangs of the Father III

Kémnapló, 14. bejegyzés

Menetelésünk a végs? csatába lassan kezdetét veszi, de még miel?tt csatlakoznék társaimhoz, feltétlenül fel kell keresnem Wrathion herceget, aki reményeim szerint jó hírekkel fog szolgálni. A herceg érkezésemkor igen csak sz?kszavú volt és egy utolsó feladattal még megbízott, ami inkább egy öngyilkosság, mintsem egy könnyen teljesíthet? küldetés. A küldetésem célja nem más, mint végezni a világunkat fenyeget? káosszal, magával Halálszárnnyal. Ha sikerül elpusztítanom az ?si gonoszt s meg tudom szerezni az állkapcsának egy töredékét, akkor a herceg olyan er?vel ruházza fel t?reimet, ami messze meghaladja minden képzeletem.

Kémnapló, 15. bejegyzés

Hosszú mérföldekre elhallatszott Halálszárny üvöltése, amint társaimmal felszaggattuk a fekete sárkány páncéljait. Falevelekként hullottunk alá a mélybe s már-már azt hittük, minket is elnyel a végtelen örvényl? sötétség, de ekkor megpillantottuk szövetségeseinket az égen. Alexstrasza, Kalecgos, Nozdormu, Ysera s végül Thrall is csatlakoztak hozzánk, hogy végs? csapást mérjünk ellenségünkre. Épphogy csak rendezni tudtuk a sorainkat, amikor Halálszárny felt?nt a mélyb?l, s több sebb?l vérezve életünkre tört, de ezúttal megismerhettük igazi haragját. Ideje, hogy meghozzuk a végs? áldozatot világunk megmentéséért, ha kell,vérünkkel fizetünk.

Kémnapló, 16. bejegyzés

Láttam elesni megannyi társam a harc során, s láttam, ahogy a félelmet leküzdve harcolnak a gonosszal, nem tör?dve a fájdalommal. Bátor harcosaink egy részét elvesztettük, de haláluk nem volt hiábavaló. Halálos csapást mértünk a sárkányra, akit elnyelt az örvényl? végtelen. Halála el?tt sikerült kimetszenem egy darabot az állkapcsából, így ennek a feladatnak is eleget tettem. Véget ért hát a hosszas küzdelem és szenvedés. Halálszárny az ?rz?k Rendjében méltó ellenfélre talált,és ahogy ez lenni szokott, ismételten gy?zelmet arattunk a sötétség felett. Azeroth újra fellélegezhet, s valami egészen új dolog ezáltal kezdetét veszi. Még nem tudjuk, meddig fog tartani ez a béke, de egy dologban biztos vagyok. Az ?rz?k Rendje mindig itt lesz, ha világunkra újabb gonosz törne, s bátran fogjuk vele felvenni a harcot.

Kémnapló, 17. bejegyzés

A Ravenholdt birtokra visszatérvén nem várt látvány fogadott. A birtok lángokban állt, s több vörös sárkány hevert holtan a földön. Megpillantottam a herceget. Hozzá sietvén láttam, ahogy egy vörös sárkány teteme fekszik el?tte. Mostrasz volt az, akivel még korábban megismerkedtem, s aki elvezetett a Ravenholdt birtokra. A vörös sárkányok megpróbáltak leszámolni Wrathionnal, de úgy t?nik ez nem sikerült nekik. Átnyújtottam Wrathionnak a t?reimet apja állkapcsának egy töredékével együtt, aki ezáltal olyan er?vel ruházta fel fegyvereimet, amir?l hosszú évekig mesélhetek majd unokáimnak. A herceg elmondta, hogy maradt még egy fekete sárkány, akivel végeznünk kell. Ekkor Fahrad t?nt fel, aki figyelmeztetni akarta urát, hogy minél el?bb hagyja el a birtokot, miel?tt még több vörös sárkányt küldenének a herceg megölésére. Wrathion ekkor érdekes dologgal állt el?. Az utolsó fekete sárkány, akivel végezni kell, nem más, mint maga Fahrad. Fahrad persze próbált menteget?zni, de végül felfedte ki is ? valójában és mi a célja. Sárkányformát öltve a hercegre támadt, de a herceg megbénította ?t. Az árnyékban vártam Wrathion utasítását a halálos csapásra, majd t?reim új erejével kivégeztem Fahradot egyetlen vágással. Egy fekete sárkány maradt végül. Wrathion herceg lett a fekete sárkányok utolsó él? leszármazottja. Közös utunk itt a herceggel véget ért. Remélem, hogy egyszer újra találkozunk - egy oldalon állva.

Kémnapló, 18. bejegyzés

Amikor már azt hinnénk a kalandunk a világot fenyeget? gonosz elpusztításával véget ért, kiderül, tévedtünk. A vörös sárkányok tudták, hogy segítem Wrathion herceget céljának elérésében, ezért nem maradhatott el az sem, hogy érezzem a tör?désüket. Egy csillagfényes éjszakán, amikor végre kipihenhettem magam, nem várt események következtek be. Megfosztottak minden tárgyamtól s értékeimt?l, csupán a t?rök maradtak meg. Milyen ironikus. Olyan ez, mint amikor a hóhért akasztják. Egy tolvaj, aki mestere a lopásnak lopás áldozatává esik. De szerencsére Halálszárny legy?zésével új szövetségesekre tettem szert, akik az égb?l kísérik figyelemmel az utam, s ha kell isteni beavatkozáshoz folyamodván visszajuttatják hozzám tárgyaimat, vagyonomat. Mihez is kezdenénk nélkülük.

Soraimat ezennel zárom határozatlan id?re. Ha újra elj? az id?, a hátralév? üres sorokat újból bet?k fogják megtölteni remélhet?leg izgalmas kalandokkal. Addig is itt vagyunk, s figyelünk.

Jobb klikk / Hivatkozás mentése más néven: torok2.wmv 790 MB