Mentsük meg a Béke Barlangot!

A következ? patch egyik újdonsága lesz, hogy a battlegroundokon AFKoló honor tolvajokat egy debuffal tudják majd büntetni a csatában vért izzadó társaik, megfosztva a kezd?helyen henyél?ket az ingyen honortól. Bizony, nem szép dolog t?lük, hogy a csatában nem vesznek részt, mégis igényt tartanak a jutalomra. Ámde, nézzük csak meg rögtön a reklám után, mit is írt err?l az AFKolók egyik jeles képvisel?je a hivatalos Blizzard fórumon. Engem meggy?zött. Mentsük meg a Béke Barlangot!

Kedves Blizzard,

Ezen a fórumon szeretnék szót emelni az Alterac Völgyre vonatkozóan bejelentett jöv?beli változtatásokkal kapcsolatban. Régóta figyelem a törpe Stormpike Expedíció és a Frostwolf Klán közötti folyamatos küzdelmeket. ?szintén úgy gondolom, hogy ez egy igazságtalan háború. Jómagam, az Alliance h? tagjaként nem akarom elárulni az eskümet, de ezt a konfliktust én nem nézem jó szemmel.

Miután Thrall egyesítette a klánokat, a Frostwolfok, kiket immáron az Ork Sámán Drek'Thar vezetett, úgy döntöttek, hogy abban a völgyben maradnak, amelyet hosszú ideje otthonuknak neveztek. Nemrégiben azonban a Frostwolfok viszonylag békés életét a törp Stormpike Expedíció érkezése zavarta meg.
A Stormpike csapat tábort ütött a völgyben, hogy természeti kincsek és ?si relikviák után kutassanak. Békés szándékuktól függetlenül, a törp jelenlét heves konfliktust eredményezett a délebbre él? Frostwolf orkokkal, akik megesküdtek rá, hogy el?zik földjeikr?l a betolakodókat.

Saját szavaitokból is világosan kiderül, hogy a törp Stormpike Expedíció megszállt és megpróbált elfoglalni egy olyan területet, amely egyértelm?en hosszú évek óta a Frostwolf Klánhoz tartozott. Ezek a törpe megszállók egy szuverén állam területére tolakodtak be, azzal a szándékkal, hogy kifosszák vagyonából és kitermeljék természeti kincseit.

És ebben áll az én dilemmám: hogyan támogathatnék én, az Alliance h? tagja egy ilyen sötét ügyet? Hogyan támogathatnék egy olyan kampányt amelynek célja a bennszülött populáció kiszorítása valamint a föld természeti kincseinek kifosztása?

Rövid válasz: Sehogy.

Szerencsére kitaláltam egy elfogadható kompromisszumot felháborodásom és h?ségem számára. Megtagadtam a fegyveres szolgálatot. Bár nem fogok részt venni a föld és lakói kifosztásában, nem hagyom el az Alliance oldalán küzd? társaimat sem.

Így békésen szemlélem az Alterac Völgyben dúló csatákat a Béke Barlang biztonságából, ahonnan id?nként ki is jövök, hogy más biztonságos megfigyelési pontokról is szemrevételezhessem a konfliktust.

Nemrég tudomásomra jutott, hogy a Blizzard meg akar büntetni minket, akik a béke oldalára álltunk és szám?zni akarnak bennünket Alterac Völgyb?l!! Nyilvánvalóan ezt a konspirációt a háború azon hívei agyalták ki akik odafent ülnek elefántcsont tornyaikban és halált zúdítanak azokra, akiket feláldozhatónak ítélnek.

Ha a Blizzard úgy dönt, hogy tovább megy ezen a szégyenletes úton, akkor nincs más választásom, kénytelen leszek jogi lépéseket tenni. Mindez könnyen elkerülhet? lenne azzal, ha egyszer?en megengednétek nekünk, akik a fegyvertelen szolgálat útját választottuk, hogy továbbra is megfigyel?k maradhassunk a Béke Barlang melegében.

H? vásárlótok,

Thayne

Pio

A módosítás nem az lesz, hogy nem mehet be Alterac Völgyébe az, ki nem harcol. Ugyanúgy bemehet, ugyanúgy csendes, fegyvertelen szolgálatot végezhet, mindössze - ha társai úgy ítélik meg, hogy nem érdemli meg - nem kapja meg a harcban résztvev?knek járó Becsületet (honort), ami jogos is, mert nyilván nem fogják engedélyezni az "elefántcsont tornyaikból halált zúdító nagyok" a Viharváradi Utánpótlás- és Ellátmánykezel? Központ (Champions' Hall) dolgozóinak, hogy veterán és marsalpáncélokat adjanak azoknak, akik csak fegyvertelen szolgálatot vállalnak a harcokban és egy hegytet?r?l vagy egy barlangból nézik végig, ahogy a hordások lemészárolják társaikat.
Aki csak ilyen fegyvertelen szolgálatot vállal, az menjen inkább a Keresked?negyed délkeleti csücskébe a csatorna mellé a Gump virágkereskedésbe és ott vásároljon magának valami szép virágot Florist Gumptól.
:)

Danan

Nos, a véleményem az, hogy ugyan az ügy nem nemes, és fordítva sem lenne az, ha a horsa m?velne ilyet; mégis az, aki nem hajlandó harcolni, ne is jöjjön a völgybe! Nézni a társaik halálát teljesen messze áll attól, hogy "nem hagyom el az Alliance oldalán küzd? társaimat sem". Más módon kéne ellenérzésüknek hangot adniuk.
Egyébként pedig aki például a bányában teljesít szolgálatot, avagy a közeli küldetéseket végzi, a kistérképen ugyanúgy t?nhet tétlennek. Így egy rosszakaró bemocskolhatja és a többiek asszisztálhatnak hozzá.

Kende (nem ellenőrzött)

Voltam mostanában kicsit AV-n és nem sikerült egy olyan igazi, régies hentel?s AV-t kifognom, mint anno. Emlékszem még véres csatákra, amikor bebizonyosodott, hogy ki a férfi a gáton és ki tud minden segítséget kihasználva végül gy?zedelmeskedni a másik felett. Ez az -egymás mellett elrohanunk taktika- sosem lesz a sajátom, de sajnos bebizonyosodott, hogy ezzel lehet nagyon hamar sok honor pontot összeszedni

Danan

Azok a régi harcok arról szóltak csupán, hogy a hílerek vajon hajlandóak voltak-é gyógyítani, avagy nem. Nomeg persze arról, mely csapatban van a több kimaxolt figura.
A kett? közötti megoldás lenne a szép, mert azért nekem igen hamar elment a kedvem attól, hogy egy 7-8 órás csata után, amikor már összesen 4-szer jött Ivus meg a másik elementál, minden npc elit, rengeteg lovastámadás után egy apró védelmi hibát kihasználva az ellenség legy?zött minket...