Alterac Valley játékos típusok

Gondolom mindenkivel el?fordult már, hogy egy-egy BG-n azt látta, hogy olyan szinten nincs semmiféle taktika, hogy az ember a haját tépné. Nyilvánvaló, hogy ennek oka részben abban keresend?, hogy egy BG PUGban sokféle embertípus fordul el?, akik nem mindig hajlanak a kooperációra. A hivatalos WOW-EU fórumon Vorwrath, a Big Kahuna Burger klánból (Al'Akir szerver) készített egy kis összeállítást az Alterac Valleyben megfigyelt játékosokról. A reklám után rögtön át is adom a szót neki.

Miután rengeteg id?t töltöttem el Alterac Valleyben, észrevettem, hogy a játékosok többsége néhány jól körülírható sztereotípia egyikébe sorolható a battlegroundon mutatott viselkedése szerint. Részletes vizsgálódás után most örömmel teszem közzé ezt a tanulmányt az AV-n megtalálható leggyakoribb játékos típusokról. Az írás a Horda szemszögét tükrözi, de biztos vagyok benne, hogy ezek a típusok az Alliance oldalán is megtalálhatók.

1-es típus - "Galvangar legjobb barátja"
Ezt a fajta játékost könny? kiszúrni, mert a kapunyitás el?tt már elkezdi üvöltözni tradícionális harci üvöltését: "X PEOPLE TO GALV PLS!" általában természetesen csupa nagybet?kkel. Az X értéke változó, de általában legalább 10, de lehet akár 30 is. Rendes körülmények között ezt a csapat többi tagja figyelmen kívül hagyja. Galvangar legjobb barátja ekkor vagy felhagy ezzel a taktikával (egy olyan megjegyzés kíséretében, hogy: "Oké srácok, tehát akkor nem akartok nyerni") vagy különösen extrém esetekben egyedül megy védekezni és meghal, miközben id?nként jelentést ad a csapatnak, mint például: "OMG, GALV AT 50%" vagy "GALV DOWN FFS!". Néha el?fordul, hogy elég ilyen típusú játékos gy?lik össze ahhoz, hogy effektív védelmet alakítsanak ki Galvangarnál, ami természetesen azt eredményezi, hogy az Alliance egyszer?en hagyja Galvangart a fenébe és inkább elfoglalnak minden mást.

2-es típus - "A pesszimista"
A pesszimista biztos benne, hogy a csapat elveszíti a meccset. Gyakran mesélnek szomorú történeteket a kapunyitás el?tt arról, hogyan vesztettek el sorozatban 86 AV meccset, vagy egyszer?en csak bedobják a megszokott mondatukat: "Na, veszítsük el ezt is gyorsan!". Id?nként erre emlékeztetik is a csapatot "már veszítettünk", "ne támadjatok - vesztettünk", "ne védekezzetek - vesztettünk" vagy hasonló beszólásokkal. Furcsa dolog, de ha egy igazán kitartóan pesszimista játékos van a csapatban, az úgy t?nik nagymértékben megnöveli annak az esélyét, hogy végül a csapat tényleg veszítsen, ez valószín?leg egyfajta demoralizáló hatás, ami további tanulmányozást igényel.

3-as típus - "Az intellektuálisan elmaradott pesszimista"
Pontosan ugyanazok a tulajdonságai, mint a pesszimistának azzal a különbséggel, hogy a "vesztettünk" szót minden alkalommal tévesen "vesztetünk"-nek írja.

4-es típus - "Az optimista"
Sok tekintetben a pesszimista ellentéte, az optimista sosem ismeri el a vereséget. Gyakran kiáltozzák, hogy "ALL IN TO VAN NOW!", akkor is, ha a boss mellett még mind a 4 marshal életben van és nincs elfoglalt temet?, ahol éledni lehetne; vagy, hogy "DON'T DIE!", amikor az ellenfél 500 reinforcementtel vezet 3 ellenében.

5-ös típus - "A karosszékben ül? tábornok"
Ez a fajta játékos ismeri az AV-k megnyerésének tökéletes taktikáját és megpróbálja úgy utasítani a másik 39 embert, akik közül egyet sem ismer, hogy kivitelezzék ezt a taktikát. Gyakori szófordulatai a "group 2 védje az SH bunkert!", "rugók Dun Baldarhoz!", és a "ne foglaljátok el az SH graveyardot!" mondatok. A karosszékben ül? tábornoknak általában véges a türelme és gyakran szitkozódik, ha a taktikáját senki sem követi, vagy ha ugyanazon a battlegroundon van egy másik karosszékben ül? tábornok is, egy másik taktikával.

6-os típus - "A cs?látású, karosszékben ül? tábornok"
Ez a játékos hasonlít a karosszékben ül? tábornokhoz, de a taktikának csak egyetlen elemét ismeri, illetve érti meg, ez pedig nem más, mint az, hogy ne foglaljuk el a Stonehearth graveyardot. Általában meccsenként vagy 500-szor üvöltik el magukat, hogy: "DO NOT CAP SH GRAVEYARD!", s?t gyakran az SH graveyard mellett állnak ezt kiáltozva és mindenkire ráwhispelnek, aki véletlenül 100 méteres körzetben megközelíti a temet?t, nehogy elfoglalja valaki. Amíg meg nem ölik ?ket, örömmel maradnak ott a játék végéig is, ha pedig az SH graveyardot elfoglalják - azonnal átmennek pesszimistába.

7-es típus - "A bohóc" vagy "A heccel?"
A heccel? szándékosan próbál idegesíteni egy vagy több olyan játékost, akiknek a viselkedése megjósolható. Például Galvangar legjobb barátjának azt mondják, hogy: "LOL GALV SUX, ALL ATTACK!" vagy a cs?látású karosszékben ül? tábornoknak azt mondják, hogy "Oké értem, megyek elfoglalni SH-t!". A heccel? általában arra játszik, hogy a csapat támogatását azért maga mellett tudja, ezért valójában nem foglalja el az SH graveyardot és egyébként a taktikát is betartja.

8-as típus - "A lázadó"
A lázadó alapvet?en hasonlít a heccel?höz, de velük ellentétben ? be is váltja a fenyegetéseit, anarchikus szemléletmódjának megfelel?en. Sosem követik a taktikát és ha esélyük van rá azonnal elfoglalják az SH graveyardot. A lázadót egyáltalán nem érdekli a gy?zelem és miután már elég sok embert felbosszantott általában kiAFKol a meccsr?l.

9-es típus - "Az AFK Király"
Az AFK Király, ellentétben egy sima AFKolótól vagy egy botot alkalmazó játékostól mindig lejátssza a meccs els? 2 percét. Ezalatt az id? alatt elfut a legközelebbi bunkerhez és talán még meg is öl egy íjászt vagy betekeri a zászlót, ha nagyon lelkes. Ezután a meccs végéig a Guitar Heroval játszik. Gyakran láthatjuk full HP-val állni egy bunkerben amit az ellenség éppen visszafoglalt.

10-es típus - "Az áldozat"
Az AFK Király egyik altípusa, az áldozat sokkal nyilvánvalóbb helyen AFKol, például a kezd?helyen. Miután elkerülhetetlenül reportolják, egyszercsak elkezdenek sírni, hogy: "Ki a f@sz reportolt? Nem is AFKoltam, csak kimentem WC-re / innivalóért / feltakarítani a hányást / kórházba vittem a nagymamát / megszültem", stb. Általánosan igaz, hogy egyszer?en nem értik az AFK lényegét.

11-es típus - "A béna klikkel?"
A béna klikkel? valójában sosem jut be az AV-ra, de azért ide tartozik ? is, mert sok id?t tölt el az AV battlemaster közelében. Gyakran hallott mondataik: "légyszi menj le a battlemasterr?l", "FFS MOVE!" vagy "Hol van a battlemaster?" El?bb-utóbb feladja és mintegy 3 óra múlva kiloggol, g?ze nincs a name plate létezésér?l.

12-es típus - "A vádaskodó béna ninja"
A béna ninja minden játék elején a csapat elején rohan, aurák, riding cropok, illetve stealth használatával, hogy els?ként érhessen az ellenséges bázisra. Amikor odaér elfoglal egy bunkert vagy egy temet?t és azonnal üvöltözni kezd: "HELP DUN BALDAR NORTH!!!" vagy valami hasonlót, miközben az ellenséges csapat 12 véd?je egy pillanat alatt lemészárolja és visszafoglalja amit elfoglalt, miközben a béna ninja csapata még vagy 5 percre van a bázistól. Halála után a béna ninja vádaskodni kezd: "OMG WHY NO HELP???" illetve lefikázza a csapatot, hogy milyen bénák.

13-as típus - "A pro ninja"
Ez egy elég ritka játékos, a pro ninja sohasem beszél vagy azért, mert 100%-osan koncentrál vagy azért mert ? egyfajta kiborg, aki csak bináris kódban kommunikál. A béna ninjához hasonlóan egyedül rohamoz meg egy ellenséges célpontot aztán über skilljét használva leöl minden véd?t és utána is mindenkit, aki megpróbálja visszafoglalni a bunkert. Gyakran lehet látni, amint egyedül leöl 5 ellenséges játékost, emberfeletti reflexeinek köszönhet?en.

14-es típus - "A bárány"
A leggyakoribb játékostípus, a bárány oda megy, ahol a térkép szerint a legtöbb barátságos játékos van. A bárány enyhén mágneses, ezért ha magára hagyják általában északi irányba halad, a meccs elején betámadja Balindát, aztán lassan Dun Baldar felé mozog, az útbaes? bunkereket elfoglalva. Sosem marad hátra védekezni, folyamatosan a zerggel együtt mozog. Ha er?s valahol a védelem, akkor általában a bárány hal meg el?ször és ilyenkor a Horda bázison marad - függetlenül attól, hogy azt támadják-e vagy sem - a többi báránnyal együtt, akiknek hasonló sors jutott osztályrészül.